09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Ceza Hukuku

Uzlaştırma

Uzlaştırma

Uzlaştırma nedir? Ceza hukuku şartları mevcut olduğu takdirde hem soruşturma aşamasında hem de kovuşturma aşamasında başvurulabilen bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 253-255

Devamını Oku..

Rüşvet Suçu

Rüşvet suçu nedir? TCK 252. Maddede düzenlendiği üzere bu suç, görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, bir kamu

Devamını Oku..
Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Güveni kötüye kullanma suçu nedir? Bu suç Türk Ceza Kanunu madde 155’te düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesine göre; Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli

Devamını Oku..
Görevi Kötüye Kullanma Suçu

Görevi Kötüye Kullanma Suçu

Görevi kötüye kullanma suçu nedir? Kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle sahip oldukları nüfuzu hukuka aykırı olarak kullanmak suretiyle, mesleki sorumluluklarına aykırı davranmaları veya bilerek bu sorumlulukları

Devamını Oku..
Hırsızlık Suçu

Hırsızlık Suçu

Hırsızlık suçu nedir? TCK madde 141’e göre hırsızlık; zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden

Devamını Oku..
Kasten Yaralama Suçu

Kasten Yaralama Suçu

Kasten yaralama suçu nedir? Bir kimsenin bilerek ve isteyerek başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına sebep olan hareketi gerçekleştirmesi sonucunda

Devamını Oku..
Kasten Öldürme Suçu

Kasten Öldürme Suçu

Kasten öldürme suçu nedir? Bir kimsenin başka bir insanın hayatına bilerek ve isteyerek yani kasti bir şekilde son vermesidir. ‘’Hayata karşı suçlar’’ kapsamına giren bu

Devamını Oku..
Yağma Gasp Suçu

Yağma (Gasp) Suçu

Yağma gasp suçu nedir? Bir kimsenin kendisine ait olmayan menkul(taşınır) bir malı, cebir ve tehdit yoluna başvurmak koşuluyla malın sahibi veya zilyedi olan kişiden zorla

Devamını Oku..
Adli Para Cezası Nedir

Adli Para Cezası Nedir

Adli para cezası nedir? Türk ceza kanununa göre, suç teşkil eden fiili işlediği sabit olan sanığa mahkeme tarafından hapis cezası, adli para cezası veya güvenlik

Devamını Oku..
Esenler Boşanma Avukatı
Genel
Erkuş Hukuk

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Devamını oku »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı
Genel
Erkuş Hukuk

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Devamını oku »
Maltepe Boşanma Avukatları
Genel
Erkuş Hukuk

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Devamını oku »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları
Genel
Erkuş Hukuk

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Devamını oku »