09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında nafaka türleri, velayet davası, boşanma davasında manevi tazminat ve maddi tazminat ve boşanma davalarında mal paylaşımı konularını da getirir. Bu sebeple alanında yetkin bir boşanma avukatı boşanma davası yanı sıra bu dava türlerine de iyi derecede vakıf olmaktadır. Boşanma dava süresi açılan davanın konusuna göre uzun ya da kısa sürebilir.

Örneğin anlaşmalı boşanma davası tek celsede sonuçlanıp birkaç ay içinde kesinleşebilirken, zina nedeniyle boşanma davası, onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası veya terke dayalı boşanma davaları yıllarca sürebilmektedir. Çekişmeli boşanmada, evlilik birliğinin sarsılmasına yol açan olaylar incelenmeli, ispatlanabilmelidir.

Esenler Boşanma Davası Avukatları

Her avukat üstlendiği işi Avukatlık Kanunu ve meslek etik kuralları çerçevesinde en iyi şekilde yapmakla mükelleftir. Bilindiği üzere avukatlık onlarca uzmanlık konusuna sahip çok geniş bir alana yayılan bir meslek koludur. Bu sebepledir ki her avukatın her konuda uzman olması mümkün değildir. Boşanma avukatı kendini çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma davası üzerine geliştirmiş bu alanda yoğunlukla çalışan, güncel kararları ve kanun değişikliklerini takip eden avukatlardır.

Esenler Boşanma Avukatı

En iyi boşanma avukatı her davayı kazanan avukattır algısı ise hatalı bir yaklaşımdır. Zira hangi alanda çalışıyor olursa olsun bir avukatın davanın sonucuna ilişkin taahhütte bulunması mümkün değildir. Unutulmamalıdır ki bir dava da hükmü avukatlar değil, hakim vermektedir. Boşanma avukatları ise bu davalarda müvekkilin menfaatini üst düzeyde koruyacak şekilde işlemler yaparak, yargılamanın kısa sürede ve müvekkil lehine sonuçlanması için çalışırlar.

Esenler Boşanma Avukatı Ücretleri

Tarafların boşanma davası süresi kadar merak ettiği bir diğer konu ise boşanma davaları ücreti dir. Boşanma davası açma ücreti içerik itibariyle iki farklı ödeme konusunu içerir. Boşanma davası ücreti ve Esenler boşanma avukatı ücretidir.

Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri nezdinde dava açmak için ödenmesi zorunlu bir takım harçlar ve gider avansları vardır. Resmi Gazetede yayımlanan yargı harçları tarifesi ile dava açarken mahkemeye ödenecek harç meblağları belirlenir.

Boşanma davası avukatı ücretleri ise davanın yürütülmesi sırasında kişinin kendisini temsil etmesini istediği vekile yapacağı ödemeyi ifade eder. Her bir avukat, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde o yıl için belirlenen meblağdan daha düşük olmamak kaydıyla emek ve mesaisinin karşılığı olan bir ücret belirler. Bu ücretin belirlenmesinde davanın içeriği, dosyaya harcanacak mesai ve emek etkilidir. Bu sebepledir ki daha az mesai ve emek gerektiren anlaşmalı boşanma davası ücreti, çekişmeli boşanma davası ücreti ne göre daha azdır. Henüz açılmamış veyahut açılmış olan davalarınıza yönelik davaya, süresine veyahut ücretlere ilişkin alanında yetkin avukatlardan oluşan ofisimizden bilgi ve hizmet alabilirsiniz.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »