09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Aile ve Kişiler Hukuku

alie hukuku

Aile hukuku; aile içerisinde oluşabilecek her türlü sorunun çözümün incelemesini yapan hukuk dalıdır. Aile; bir toplumu oluşturan en değerli unsurdur. Aile bütünlüğünün devlet tarafından kanunlarla garanti altına alınması gerekmektedir. Medeni hukukunun kapsama alanı içerisinde olan tüm sorunlar, aile hukukunda çözüme kavuşturulmaktadır.

Aile hukuku alanında Erkuş Hukuk & Danışmanlık bünyesinde verilen başlıca avukatlık hizmetleri arasında,

  • Çekişmeli ve Anlaşmalı Boşanma Davalarının Takibi ve Sonuçlandırılması
  • Mal Paylaşımı Davalarına İlişkin Dava ve Danışmanlık Hizmeti
  • Boşanma Protokolü Hazırlanması ve İncelenmesi
  • Velayete İlişkin Davaların Takibi
  • Nafaka Alacaklarının Dava ve İcra Takiplerinin Yapılması
  • Soybağının Tespitine İlişkin Davaların Takibi sayılabilir.

Aile hukuku denilince akla evlenme, boşanma, nişanlanma, mal edinme, evlat edinme, vesayet, velayet ve yardım nafakası gibi konular gelmektedir. Türk hukuk sistemi içerisinde yasa dışı evliliklere dair herhangi bir belirleyici unsur bulunmaz. Ancak, evli veya evlilik öncesi nişanlılık döneminde meydana gelebilecek problemlere aile hukukunun başlığı altında incelenmektedir. Evlilik dışı ilişkilerden dünyaya gelen çocukların hukuki durumları ve sahip oldukları haklara ilişkin meseleler de yine aile hukuku çerçevesinde çözümlenmektedir.

Aile Hukukunun Kapsamı Nedir?

Aile hukukunun temelini, Türk Medeni Kanunu sayesinde belirlenmiş yasal hükümler oluşturmaktadır. Aile hukuku; en basit haliyle evliliklerin hukukudur. Ancak sanılanın aksine hukuki süreç evlilik ile başlamaz. Nişanlanmak da medeni kanun kapsamında çeşitli düzenlemelere yer verilen bir müessesedir. Bu kurum içerisinde yalnızca çiftler değil nişan maksadı ile harcama yapan aileler de davalar da taraf olabilmektedir.

Aile hukuku için ailenin temeli ve yapılanması büyük önem taşımaktadır. Aile düzeninin korunması için yapılması gereken tüm uygulamalardan aile bireyleri sorumludur.

Aile Hukukunun İnceleme Alanları

Boşanma davaları ve boşanmaya bağlı mal paylaşımına ilişkin tüm tüm detaylar, aile hukukunun inceleme alanı içerisinde bulunmaktadır. Aile hukukunun boşanma davaları söz konusu olduğunda dikkat ettiği en önemli kriter, tarafların kusurudur. Aile hukuku, boşanma ertesinde çiftlerin çocuk sahibi olduğu durumlarda çocuğun velayetinin kime verileceği konusunda da kararlar alır.

Ayrıca, boşanmış kadınlara ve çocuklara verilecek nafaka miktarını belirler. Tüm bu düzenlemeler, aile hukukunun hükümleri dikkate alınarak yapılmaktadır. Günümüzde boşanma sayılarının gitgide arttığı düşünüldüğünde aile hukukuna verilen önem ortaya çıkmaktadır. İstanbul boşanma avukatı ile ilgili makalemizi okuyabilirsiniz.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »