09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Sözleşmeler Hukuku

sözleşmeler hukuku

Sözleşmeler hukuku hukukun kira hukuku, ticaret hukuku, fikri sınai haklar hukuku gibi birçok alanlarını kapsayan bir hukuk dalı olmakla beraber günlük yaşantımızda ve iş hayatında sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

Günümüzde sözleşmeler tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlenmesinde, tarafların haklarını korunmasında, oluşabilecek problemlerde çözüm yolu bulunması gibi konularda tarafların aralarında yaptığı anlaşmalar olarak kullanılmaktadır. Bu anlaşmalar yazılı yapılabileceği gibi sözlü olarak da yapılabilmektedir.

“Nitekim, sözleşmelerin yazılı olarak yapılması her daim ispat açısından büyük önem taşımaktadır.”

Sözleşmeler hukukuna ihtiyaç, yasaların yeterli olmadığı yerlerde doğabileceği gibi yasaların insanlara çeşitli konularda takdir yetkisi tanımasından da doğabilecektir. Ayrıca sözleşmeler hukukuna ihtiyaç duyulmasının en önemli sebeplerinden biri de ispat hususudur. İnsanlar, ellerinde bulundurdukları bu yazılı belgeler sayesinde haklarını ispat etmekte büyük bir ayrıcalığa sahip olacaklardır.

Önemli bir konuya daha değinmekte de fayda vardır ki her yapılan sözleşme geçerli bir sözleşme olmamaktadır. Eğer ki kanun tarafından bir konu aksi kararlaştırılmayacak şekilde yasaklanmışsa, tarafların aralarında yaptıkları sözleşme bir suç oluşturuyorsa veya sözleşmeyi yapan taraflardan biri akıl hastası veya ergin değil ise tabi ki sözleşme geçerli olmayacaktır. Ayrıca bazı durumlarda sözleşmede ki bir geçersizlik sözleşmenin tamamını geçersiz kılacakken bazı durumlarda sadece ilgili madde geçersiz olacak ve sözleşmenin geri kalanı geçerli olacaktır.

Sözleşmeler hukuku alanında Erkuş Hukuk & Danışmanlık bünyesinde verilen başlıca avukatlık hizmetleri arasında,

  • Özel Hukuk Alanında Çeşitli Sözleşmelerin Hazırlanması, İncelenmesi
  • Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü
  • Sözleşmelere ilişkin Danışmanlık hizmeti verilmesidir

Sözleşmeler Hukuku Neden Vardır?

Sözleşmeler, profesyonel iş hayatında her zaman önemini korumaktadır. Günlük hayatta da sözleşmelerin önemini her geçen gün arttırdığından rahatlıkla bahsedilebilir. Bu durumu kısaca örneklemek gerekirse banka kredisi kullandığımızda kredi sözleşmesi, arabamızı sattığımızda veya araba aldığımızda noterde satış sözleşmesi veya ticaret ile uğraşan kişi bir malın satışını yaptığında satış sözleşmesi imzalanmaktadır.

Ayrıca, sözleşmeler hukukun da tarafların sözleşmeler sayesinde elde ettikleri hak ve yükümlülüklere dair bilgilendirmeler içermektedir. Taraflar arasındaki sözleşmelerde birtakım sorunların yaşanması muhtemeldir. Bu bağlamda, tarafların mağduriyetlerini gidermek adına başvuracakları ilk dayanak sözleşmeler hukuku olmaktadır.

Sözleşme Çeşitleri Nelerdir?

Sözleşmeler hukukunun konusunu sözleşmeler oluşturmaktadır. Sözleşmeler hukukunun içerisinde yer alan sözleşme çeşitlerinin sayısı bir hayli fazla olmakla birlikte en çok karşılaşılan türleri için satış sözleşmesi, kira sözleşmesi ve kredi sözleşmesi sayılabilir.

Sözleşmeler hukukun da yalnızca borç ilişkilerini ele almaz. Borç ilişkileri dışındaki diğer hukuksal ilişkileri kurmak için de sözleşmeler hukukunun hükümlerinden faydalanılır. Günümüzde, sözleşmeler hukuku alanında kendisini yetiştirmiş nitelikli hukuk danışmanlığı hizmeti veren insanlara duyulan ihtiyaç günden güne artmaktadır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »