09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Ceza Hukuku

Denetimli Serbestlik

Denetimli Serbestlik

Denetimli Serbestlik nedir? Hükümlünün cezasının bir kısmını ceza infaz kurumunda geçirdikten sonra cezasının kalan kısmını infaz kurumunda değil de toplumla iç içe bir şekilde sosyal

Devamını Oku..
Suçta Tekerrür

Suçta Tekerrür

Suçta tekerrür nedir? Daha önce bir suç işleyip de cezası kesinleşen kişinin sonradan yasada belirtilen süreler içinde tekrardan suç işlemesi halinde daha ağır bir yaptırım

Devamını Oku..
Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanunu’nun 157. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesi uyarınca dolandırıcılık suçu; failin bir takım hileli ve aldatıcı davranışlarda bulunarak mağduru zarara uğratması

Devamını Oku..
Ağır Ceza Avukatı

Ağır Ceza Avukatı

Ağır ceza avukatı mesleki olarak ceza alanını seçmiş olan avukatlardır. Bununla birlikte ağır ceza avukatları suçun ağırlığına göre alt sınır belirli bir miktarın üstünde kalan

Devamını Oku..
Ceza Avukatı Ücretleri

Ceza Avukatı Ücretleri

Ceza avukatı ücretleri konusunda bilgi sahibi olabilmek için öncelikle ceza avukatı kimdir sorusunu cevaplandırmak gerekmektedir. Ceza avukatı, avukatlar arasında, ceza hukuku davaları ya da idari davalardan

Devamını Oku..
Ceza Avukatı

Ceza Avukatı

Ceza avukatı, ceza kanunlarında ve ilgili diğer mevzuatlarda ceza öngörülen suçlarla ilgili davalara bakan avukatlara verilen isimdir. Bir başka ifadeyle, ceza soruşturmalarına ve ceza davalarına

Devamını Oku..
Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu

Uyuşturucu madde ticareti suçu nedir? Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden, ülke içinde satan, satışa arz eden,

Devamını Oku..
Şikayet

Şikayet

Şikayet nedir? Ceza hukuku mağdurun veya suçtan zarar görenin kendisine karşı işlenen suçla ilgili suçu işleyen hakkında mahkeme/savcılık tarafından soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin başlatılması için

Devamını Oku..
Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu

Uyuşturucu madde kullanma suçu (TCK MD. 191) nedir? Türk Ceza Kanunu madde 191’de düzenlenmiş olan bu suç türü; kişinin uyuşturucu maddeyi kişisel kullanım sınırları dahilinde

Devamını Oku..
Zimmet Suçu

Zimmet Suçu

Zimmet suçu TCK md. 247’de düzenlendiği üzere; görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren

Devamını Oku..
Esenler Boşanma Avukatı
Genel
Erkuş Hukuk

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Devamını oku »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı
Genel
Erkuş Hukuk

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Devamını oku »
Maltepe Boşanma Avukatları
Genel
Erkuş Hukuk

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Devamını oku »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları
Genel
Erkuş Hukuk

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Devamını oku »