09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Vergi Hukuku

vergi hukuku

Devletin gelirlerine ilişkin hukuk dalı vergi hukuku olarak bilinmektedir. Devletin giderlerine ilişkin hukuk dalı ise bütçe hukukudur. Vergi hukukunda dar ve geniş anlamda farklı özellikler olmaktadır. Vergi hukukunun dar anlamda, sadece vergilere dair kuralları incelemektedir.

Dünya üzerindeki tüm devletler, kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için maddi kaynaklara ihtiyaç duymaktadırlar. Mali hukuk; devletin kamu hizmeti sağlamak için ihtiyacı olan para ve malları nasıl elde edeceğini incelemektedir. Mali hukukun iki temel alanı yer almaktadır. Geniş anlamda ise vergiyle beraber haraç, resim ve şerefiye gibi gelir kaynaklarını ele almaktadır. Vergi hukuku; devlet ve vergi mükellefleri arasındaki vergilere dair kuralları inceleyen bir hukuk dalıdır.

Vergi Hukukunun Konusu

Vergi hukukunda kısaca kişiler ve devlet arasındaki ilişkiyi irdelemektedir. Devlet, kamu gücüne dayanarak vergi başta olmak üzere birtakım maddi kaynaklar elde eder. Devlet ve vergi mükellefleri arasında ortaya çıkan karşılıklı hak ve ödevleri düzenleyen hukuk dalı, vergi hukuku olarak bilinmektedir.

Vergi, devlet tarafından vatandaşlardan karşılıksız olarak alınmaktadır. Verginin temelinde devletin egemenlik gücü bulunmaktadır. Vergi, maddi bir edinimdir. Devletin vergi dışındaki gelir kaynakları arasında harçlar bulunmaktadır. Harç; birtakım kamu kuruluşlarının sundukları hizmetlerden faydalananlardan aldıkları paradır. Harç, verilen hizmet karşılığında alınmaktadır.

Vergiden farklı olarak harcın alınmasında ortada verilmiş bir hizmet bulunmaktadır. Harçların alınmasında verilen hizmetin kamu hizmeti olması şarttır. Harçta da vergi gibi zorunluluk söz konusudur.

Vergi Hukukunun Alt Dalları

Vergi hukuku, üç ana başlıkta toplanmaktadır. Birincisi, maddi vergi hukukudur. Maddi vergi hukuku; vergi borcuna dair hak ve ödevlerin doğmasını, sona ermesini ve tüm bunların içeriğine dair hükümleri incelemektedir.

Genel vergi hukuku; vergi hukukunun tümüne dair ilkeleri kapsamaktadır. Tüm vergilerde uygulanacak ilkeler ve kurallar, bu başlıkta incelenmektedir. Vergi borcu, vergi ilişkisi, vergiye karşı başvuru yöntemleri, verginin tahsil edilmesi gibi konuları kapsamaktadır.

Şekli vergi hukukunda ise vergi tarhı başta olmak üzere vergi tahsili, tahakkuku, vergi uyuşmazlıklarının çözülmesi, vergilerin icra yoluyla tahsil edilmesi gibi alt başlıklar bulunmaktadır. Vergi hukukunda kaynaklar ise oldukça çok sayıdadır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »