09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Gayrimenkul Hukuku

gayrimenkul hukuku

Gayrimenkul hukuku, taşınmazlara dair yapılan işlemlerde tarafların sahip oldukları hakları ve taraf işlemlerinin usullerini belirleyen hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukukunun içerikleri arasında kamulaştırmaya dair durumlar, kira sözleşmelerinde yaşanan problemler, tapu işlemleri esnasında yaşanan sorunlar bulunmaktadır.

Bu gibi sorunlarda tarafların nasıl bir yola başvurması gerektiği yasalar çerçevesinde ele alınmaktadır. Sürecin nasıl işleyeceği, gayrimenkul hukuku mevzuatı ile belirlenmektedir. Günümüzde insanlar, taşınmazlara dair yaşadıkları sorunlarda bilinçsizce hareket etmektedirler. Bu durum gayrimenkul hukuku süjeleri olan ev sahibi, müteahhit, kiracı, arsa sahibi gibi kişiler arasında daha fazla uyuşmazlık yaşanmasına ve uyuşmazlıkların mahkemeye taşınmasına sebep olmaktadır.

Gayrimenkul hukuku bu yönüyle Sözleşmeler Hukuku ile yakın ilişkidedir. “Zira bir gayrimenkulün yapım süreci evvela usule uygun düzenlenmiş bir sözleşme ve yasal izinlerin alınması ile başlamalıdır.” Hukuki olarak haklarını bilmeyen veyahut kanunu yanlış bilen vatandaşın çoğu zaman art niyetli bir müteahhit veya ev sahibi tarafından zarara uğratıldığı görülmektedir.

Sorun yaşayan veyahut sorun yaşaması muhtemel tarafın sahip olduğu hakları bilmesi, gayrimenkule dair tüm süreçte kendisini bir adım öne çıkaracaktır.

Gayrimenkul hukuku alanında Erkuş Hukuk & Danışmanlık bünyesinde verilen başlıca avukatlık hizmetleri arasında,

  • Taşınır ve Taşınmazlara İlişkin Kira Sözleşmelerinin Hazırlanması
  • Konut ve İş yerlerine İlişkin Tahliye Davalarının Hazırlanması ve Sonuçlandırılması
  • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin İncelenmesi ve Hazırlanması
  • Tapu İptal ve Tescil Davalarının Açılması Ve Takibinin Yapılması
  • İpotek Tesisi ve Fekki İşlemlerinin Yapılması
  • İntifa Hakkı, Geçit Hakkı, Aynileştirilmiş Şahsi Haklara İlişkin İhtilafların Çözümlenmesi
  • Yapı Kooperatifi Yönetim Ve İşlemlerine İlişkin Danışmanlık ve Takip Hizmeti Verilmesi
  • Müteahhitlik, Tedarik, Taşeronluk Ve Benzeri İnşaat Hizmetlerine İlişkin Sözleşmelerin Hazırlanması
  • Ön Satış Ve Kiralama Sözleşmeleri, Yönetim Planı Uygulamaları Ve Tapuya Şerhlerinin Yapılması

Gayrimenkul Hukukunun Kapsamı

Gayrimenkul hukuku; gayrimenkul sahiplerine mülkiyetlerinin devir yönetimi konusunda neler yapılması gerektiğini gösteren bir hukuk dalıdır. İdari merciler nezdinde yapılması gereken tüm işlemler, gayrimenkul hukukunun kapsamı içerisinde bulunmaktadır.

“Gayrimenkul sektörüne yatırım yapmak isteyenler, gayrimenkul proje gelişimi konusunda bilgi edinmek isteyenlerin ilk dayanağı gayrimenkul hukuku olmalıdır.”

Gayrimenkul sektörünün gelişmesine paralel olarak, bu alanda kendisini geliştirmiş, dava sürecini etkin şekilde yönetecek avukatlara duyulan ihtiyaç da günden güne artmaktadır.

Gayrimenkul Hukukunun Önemi

Türk gayrimenkul piyasası, son yıllarda yabancıların gözdesi haline gelmiştir. Yabancı yatırımların birçoğu gayrimenkul sektörüne yapılmaktadır. Konut kredisi kanunundaki olumlu gelişmeler sayesinde yabancı yatırımcılar, Türk gayrimenkul sektöründe rahatlıkla yatırım yapma şansına erişmektedirler.

Buna paralel olarak, Türk yatırımcılar da yabancı ülkelerde gayrimenkul yatırımı yapma şansına erişmektedirler. Tüm bu faktörler hesaba katıldığında gayrimenkul hukukunun önemi uluslararası alanda da öne çıkmaktadır.

Gayrimenkul hukuku sayesinde gayrimenkul yatırımlarına dair sorunların çözülmesi hızlı ve etkili olmaktadır. Gayrimenkul hukukunda birçok teknik alanda geçerli olabilecek sözleşmeler hazırlanmaktadır. Donanımlı bir hukuk danışmanlığı desteği alarak süreç hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »