09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Artan rekabet ile birlikte Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Türkiye'de de hızla gelişmiştir. Fikri Sınai Haklar Hukuku; Dünyada uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, ulusal ve yabancı firmaların kendilerine ait ayırt edici karakteristik ürünlerinin, hizmetlerinin ve teknoloji transferlerinin korunması gerekliliğinin artması ile ortaya çıkan bir hukuk dalıdır.

Bu doğrultuda birçok konvansiyona taraf olarak ilgili kanunlar ülkemizde ve dünyada her geçen sene yenilenmiş ve geliştirilmiştir. Günümüzde ticari işletmelerin sayısının giderek çoğalması ve markalaşma yolunda ilerleyen firmaların ürünlerinin sıklıkla korsanlarının yapılması bu marka firmaları maddi ve manevi olarak zarara uğratmaktadır

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Hangi Alanlarda Çalışır ?

Fikri ve Sınai Haklar; bir işletmenin marka ve patenti, faydalı modeli, proje ve buluşları, ürünleri üretim yöntemleri ve usulleri, teknik bilgi gibi tüm kimliğini oluşturan varlıklardır.. Bu fikri sınai mülkiyet hakları gerek müzik, film, kitap, oyun gerekse elbise, ayakkabı, çanta gibi tasarım ve emek içeren tüm faaliyet alanlarında karşımıza çıkmaktadır.

Bu hakların ise üç başlık altında incelenebilir.

 1. Fikri Haklar
 • İlim ve Edebiyat eserleri
 • Musiki eserler
 • Güzel sanat eserleri
 • Sinema eserleri
 • Harita ve krokiler
 • Teknik çizimler
 • Veri tabanları
 1. Sınai haklar
 • Marka
 • Patent
 • Faydalı model
 • Coğrafi işaret
 • Endüstriyel tasarım
 • Entegre devre topoğrafyaları
 1. Diğer haklar
 • Ticaret unvanları
 • Bitki ıslahçı hakları
 • Tescilsiz haklar
 • Ticari sırlar
 • İnternet alan adları

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Alanında Verilen Hizmetler Nelerdir ?

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku alanında Erkuş Hukuk & Danışmanlık bünyesinde verilen avukatlık hizmetleri;

 • Müvekkillerinin geliştirmiş olduğu ürünlerin tescili ve korunması hususunda yürütülecek olan stratejinin belirlenmesi,
 • Taklit marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerden kaynaklı tazminat davaları,
 • Marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı modellerin TPE nezdinde başvuru, kayıt ve tescil süreçlerinin takibi işlemlerinin yürütülmesi,
 • Markaların benzerliği sebebiyle haksız rekabet davaları,
 • Bunun yanı sıra, alan adı tescili ve bu süreçlerin takibi işlemlerinin yürütülmesi,
 • Müvekkillerinin haklarının üçüncü kişiler tarafından ihlali ve fikri mülkiyet haklarına saldırı durumlarında bunlara karşı itiraz ve dava süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müvekkillerinin haklarına ilişkin üçüncü kişilerce gerçekleştirilen haksız tescil taleplerinin izlenmesi ve bu taleplerle ilgili hukuki aksiyon alınması,
 • Gerek başvuru gerekse de dava süreçlerinde, karşı tarafla müzakerelerin yürütülmesi ve bütün aşamalarda Müvekkillerinin haklarının korunması
 • Tescil edilmiş markaların yenilenmesi veya devir işlemlerinin yapılması
 • Tescil edilmiş markaların üçüncü kişilere kullanım haklarının tescil edilmesidir.
Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »