09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Ceza Hukuku

ceza hukuku

Ceza hukuku alanında Erkuş Hukuk & Danışmanlık bünyesinde verilen başlıca Kadıköy avukat hizmetleri arasında,

  • Şikayet Dilekçesi Hazırlanması Ve İlgili Cumhuriyet Başsavcılığına Müracaatta Bulunulması
  • Soruşturma Dosyalarının Takibi ve Sürdürülmesi Gerektiğinde Savcılık Kararlarına İtiraz Edilmesi
  • Kollukta ve Savcılıkta İfade Alınması Esnasındaki Müdafilik
  • Ağır Ceza Mahkemelerinde, Asliye Ceza Mahkemelerinde ve Sulh Ceza Hakimliklerinde Sanık Müdafi ve Müşteki/Mağdur Vekilliği
  • Ceza Mahkemelerindeki Davaların Takibi İle Gerektiğinde İstinaf ve Temyiz Yoluna Başvuru Yapılması
  • Soruşturma ve Mahkeme Aşamasında Verilen Tutuklama Kararlarına İtiraz Edilmesi vardır.

Ceza yargılaması hukuk yargılamasından farklı olarak özünde kendine has bir yargılama sistemi barındırmaktadır. Yargılamanın en başından sonuna kadar uygulanabilecek usul kurallarına dayanak olarak Ceza Muhakemesi Kanunu bulunmaktadır.

Suçların tanımlarının yapıldığı ve her suç için öngörülen cezaların yer aldığı kanun ise Türk Ceza Kanunudur. Ceza yargılaması başlıca bu iki kanun dışında daha pek çok kanun ve yönetmelik ile de desteklenmektedir. Hukukun her alanında olduğu gibi ceza hukuku alanında da kanun metinleri bir hayli öneme sahiptir.

Ceza Hukukunun İlkeleri Nelerdir?

Ceza hukuku içerisindeki kanunlarda birtakım ilkelerin gözetilmesi gerekmektedir. Bu ilkelerin başında insanlık ilkesi gelmektedir. Ceza hukuku temel alınarak verilen cezalarda, cezanın insanlık onurunu zedeleyici nitelikte olmaması gerekmektedir. İkinci ilke ise orantılılık ilkesidir.

İşlenen suç ve verilen ceza arasında uygun bir oran olması şarttır. Sayılan ilkeler dışında ceza hukuku bünyesinde daha pek çok önemli ilke bulunmaktadır. Bu ilkeler gerek suç ve cezaların belirlenmesinde gerekse yargılama aşamasının tamamında olmak üzere ceza yargılamasının en başından sonuna kadar etkin şekilde varlıklarını sürdürürler.

Ceza Hukukunda Suç Unsurları Nelerdir?

Bir eylemin suç niteliği kazanması için onu meydana getiren birtakım unsurların var olması gerekmektedir. Suçun hukuki konusu; suç tarafından ihlal edilen çıkardır. Bir başka deyişle, ceza normları ile korunan hukuki yararı ifade etmektedir. Bunun dışında, her suçun bir faili bulunmaktadır.

Ayrıca, her suçun bir mağduru da olmak zorundadır. Bu mağdur kimi zaman bir kişi olabildiği gibi özellikle belirlenen bir kişi dışında kamu da olabilmektedir.

Suçun yapısal unsurları arasında maddi ve manevi unsur bulunmaktadır. Maddi unsur içerisinde üç adet temel kavram vardır. Hareket, netice ve nedensellik bağıdır. Suçun manevi unsuru denildiğinde ise bir suçun kasten veya taksirle işlenmiş olması anlaşılmaktadır. Kast ve taksirin de kendi içerisinde ‘bölümleri’ bulunmaktadır. Kadıköy hukuk bürosu tecrübeli bir ceza avukatı desteği ile süreç hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »