09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Boşanma Davasında Maddi Tazminat

Boşanma Davasında Maddi Tazminat

Boşanma yolu ile evliliğin bitmesinde eğer birtakım şartlar mevcut durumdaysa kişiler boşanma davasında maddi tazminat talep edebilir. Türk Medeni Kanunu’nda kusursuz veya diğer tarafa nazaran daha az kusurlu taraf, maddi tazminat talebinde bulunabilir açıklaması yapılmıştır.

Boşanma Davasında Maddi Tazminat Talebi

Evlilik birliğinin bitmesiyle maddi olarak birtakım zorlukların ortaya çıkması söz konusu olmaktadır. Özellikle ekonomik olarak bir birlik yapmış olan kişilerde sıkça görülen bu durumdan sonra maddi tazminat talebi gündeme gelebilir. Boşanma sırasında birtakım menfaatleri zarar görecek olan kişiler maddi tazminat talebinde bulunabilir. Ancak maddi tazminat talebinde bulunmak için bazı nedenlerin var olması gerekir. Tüm tazminat nedenleri için boşanma avukatı tarafından bilgi alabilirsiniz.

Bu nedenleri karşılamayan kişilerin ise maddi tazminat talebinde bulunamayacağını belirtmek gerekiyor.

Maddi tazminata karar verilebilmesi için aranan şartlar ise şu şekilde sıralanıyor:

  • Evlilik mahkeme kararı ile sonlandırılmış durumda olmalıdır.
  • Taraf maddi tazminat talebi için mahkemeye başvurmuş durumda olmalıdır.
  • Maddi tazminat istenen kişinin bu konu hakkında kusurlu olması gerekir.
  • Tazminat talebinde bulunan kişi boşanma konusunda diğer tarafa nazaran daha az kusurlu veya kusursuz olmalıdır.
  • Evliliğin sona ermesi, tazminat isteyen kişinin maddi durumunda zarar oluşturmuş olmalıdır.
  • Hükmedilen tazminat talebi için karşı tarafın ödeme gücünün yeterli olması gerekir.

Bu konuda önemli olan durumlardan biri tazminat tutarının belirlenmesidir. Talep edilen miktar, belirli bir üst sınıra bağlıdır. Öte yandan boşanma konusundaki kusur oranları, evliliğin toplam süresi, tarafların işleri, ekonomik durumları gibi çeşitli konularda bu durumda boşanma davasında maddi tazminat değerlendirmesi altına alınır. Boşanma davalarında mal paylaşımı da hemen hemen aynı durumları kapsamaktadır.

Tazminatın Toplu yada İrat Şeklinde Ödenmesi

Aile hukuku kapsamında görülen davada taraflar için uygun bir karar verilirken, tazminatın toplu veya irat şeklinde talepte bulunan kişiye ödenmesi söz konusu olabilir. İrat şeklinde tazminat ödenmesine karar verildiğinde ise, belirli durumlarda bu durum tamamen ortadan kalkabilir. Aşağıdaki durumlar üzerinden bu konu söz konusu olacaktır:

  • Eşlerden birinin vefatı
  • Tazminat talebinde bulunanın yeniden evlenmesi
  • Tazminat talebinde bulunan kişinin haysiyetsiz bir hayat sürmesi
  • Alacaklı durumunda olan kişinin ekonomik anlamda ihtiyaç durumunun ortadan kalkması

Boşanma davasında tazminat talep edilebilmesi için, tarafların bu gibi bazı durumlara uygun olması ve bazı şartlara uyum sağlaması istenecektir. Kadıköy boşanma avukatı tarafından hem süreç hakkında hemde dava sonucu hakkında bilgi alabilirsiniz.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »