09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı

Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı

Eşlerin boşanma davalarında mal paylaşımı konusunda sorunlar yaşadığı, birbirlerini bu konuda çok fazla yıprattıkları bilinmektedir.

Eşlerin boşanma davalarında sorun yaşadıkları mal paylaşımı ile ilgili kanunlar, 1 Ocak 2002 tarihinde değişmiştir. Bu mal rejimi ile ilgili kurallar Türk Medeni Kanunun 202. Ve 281. Maddeleri arasında ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Boşanma davası açmışsanız, mahkeme siz boşanıyorsunuz diye kendiliğinden mal paylaşımı yapmamaktadır. Boşanma dilekçenizde mal paylaşımı ile isteklerinizi belirtmiş olsanız dahi mal paylaşımı ile ilgili konu mahkeme tarafından ayrı bir dava olarak görülmektedir. Ayrıca boşanma davası bitmeden mal rejimi ile ilgili davaya geçilmemektedir.

Boşanma davanız sona erdikten sonra taraflar mal paylaşımı ile ilgili talepte bulunarak dava açmaları gerekmektedir. Boşanmak isteyen çiftler mal paylaşımı ile ilgili davada 3 talepte bulunabilirler. Katılma alacağı, katkı payı alacağı, değer artış alacağı ile ilgili taleplerde bulunabilirler. Boşanma süreçleri hakkında detaylı bilgili Kadıköy boşanma avukatı aracılığı ile net ve doğru bilgileri öğrenebilirsiniz.

Boşanma Davasından Sonra Mal Paylaşımında İzlenilecek Yollar Nelerdir?

*Mal paylaşımı yapılmadan önce kişisel mallar ayrılır. Kalan mallar taraflara eşit şekilde paylaştırılır. Bu kişisel malların neler olduğuna değinecek olursak;

Taraflardan birinin yalnızca kişisel kullanımına ait olan mallardır. Mücevher, kıyafet, cep telefonu, bilgisayar vb. bunlar kişisel mal olarak kabul edilip diğer tarafın hak iddia etmesi söz konusu değildir.

Ayrıca miras yoluyla eşlere ev, arsa, araba, para vb. mallar üzerlerine geçebilir. Bunların hepsi miras yoluyla kişinin üzerine aktarıldığı için kişisel mal olarak kabul edilir ve diğer tarafın isteme hakkı bulunmamaktadır.

Diğer bir madde ise, evlilikten önce alınan her mal, boşansanız dahi kişisel mal olarak kabul edilir. Taraflar bu maldan pay isteyemez.

Manevi tazminat alacakları da kişisel mal olarak görülmektedir.

En son olarak, örneğin taraflardan birinin kişisel malı satılıp, örneğin evi satıp arsa alabilir. Bu yine o kişinin kişisel malı olarak kabul edilir. Anlaşmalı boşanma davalarında bu durum daha kısa sürede tamamlanırken çekişmeli boşanma davalarında daha uzun sürmektedir.

Boşanmada mal paylaşımı davasını ne kadar süre içinde açmalıyız?

Boşanma davalarında mal paylaşımı ile ilgili dava, boşanma kesinleştikten sonra 10 yıl içerisinde açılmak zorundadır. Kanunun belirttiği 10 yıllık süre geçildiğinde mal paylaşımı davası açılması mümkün değildir. Anlaşmalı boşanma yada çekişmeli boşanma fark etmeksizin aile hukuku kapsamında dava görülmektedir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »