09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Bakırköy Boşanma Avukatı

Bakırköy Boşanma Avukatı

Bakırköy boşanma avukatı, boşanma davaları ve bunlara bağlı olarak açılan davalar hakkında, gerek dava gerekse danışmanlık hizmeti veren avukata boşanma avukatı denilmektedir. Kanuni boşanma sebebi belirtilerek boşanma davası açılmakta ve yargılamaya bu sebeple bağlı olarak devam olunur. Boşanma davalarının usul ve esasları boşanma sebebine göre değişiklik göstermektedir.

Boşanma sebebini doğru tespit edilmiş olması önemli olmakla birlikte ve yasal sürelere ve işlemlere uyulmaması sebebiyle dava kaybedilebilmektedir. Bu sebeple usuli işlemlere riayet edilmesi önem arz etmektedir. Bu sebeple henüz bir boşanma davası açılmamışken bir boşanma avukatına danışılmasında fayda bulunmaktadır. Boşanma davaları alanında çalışan uzman bir avukat boşanma sebebini dinleyip hukuki gerekçeyi tespit etmesi akabinde Türk Medeni Kanunu’nun hangi maddesi uyarınca dava açılacağını bilir ve müvekkilin hak kaybına uğramaması adına gerekli usuli işlemleri yapar ve boşanma sürecini yönetir.

Boşanma Sebepleri & Boşanma Davası Açma Şartları

Bakırköy boşanma avukatı, boşanma davasında dayanılabilecek boşanma sebepleri ve dava şartları Türk Medeni Kanunu Madde 161 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Boşanma davasında dayanılabilecek boşanma sebeplerine göre dava şartları farklılık gösterebilmektedir. Boşanma davası süresi de dayanılan boşanma sebebine ve farklı etmenlere bağlı olarak farklılık gösterir.

Bakırköy boşanma avukatı, boşanma sebepleri kanun uyarınca evlilik birliğinin temelden sarsılması, zina nedeniyle boşanma, onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma, onur kırıcı davranış, pek kötü muamele hayata kast suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığıdır. Her bir boşanma sebebine göre dava şartları farklılık göstermektedir.

Örnek vermek gerekirse; boşanma sebebi zina ise aldatıldığını düşünen eş zina sebebine dayalı boşanma davasını bu durumu öğrenmesinden itibaren 6 ay içinde açmak zorundadır. Dava açacak olan eş aldatmayı öğrendikten örneğin bir yıl sonra dava açarsa kaçırılan süre sebebiyle davayı kaybedebilecektir. Ayrıca yine zina sebebine ilişkin bilinmesi gereken en önemli hususlardan biri affeden tarafın dava hakkının olmamasıdır. Dava açmayı düşünen eş aldatma eyleminin öğrenmiş ancak affetmeye yönelik hareketler sergilemiş ise yine bu durumda da zinaya dayalı boşanma davası aleyhine sonuçlanacaktır. Bilinçsiz şekilde dava açıldıktan sonra sırf bu usul işlemleri sebebiyle davalar kaybedilebilmektedir.

Bakırköy Boşanma Avukatı

Boşanma Davası Dilekçesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bakırköy boşanma avukatı, Boşanma dava dilekçesinde bulunması zorunlu unsurlar’ın ne olduğu Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 119’da sayılmıştır. Buna göre “a) Mahkemenin adı. b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri. c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası. ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri. d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri. e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.  f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği. g) Dayanılan hukuki sebepler. ğ) Açık bir şekilde talep sonucu. h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası” dava dilekçesinde mutlaka bulunması gerekir. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için boşanma davası nasıl açılır adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Kanundan yer alan bu unsurlara ek olarak boşanma davalarının yüksek mahkeme kararları (Yargıtay-İstinaf mahkemesi kararları) kararlarına, bilirkişi ve uzman görüşüne de dayanılabilir.

Bakırköy Boşanma Davası Avukatları

Bakırköy boşanma avukatı, boşanma avukatı müvekkili boşanma kararı almaya iten sebepleri müvekkilden dinler ve anlatılanları bir görüşme tutanağı ile kayıt altına alır. Bu görüşme tutanağı tamamıyla müvekkil ve avukat arasında kalmaktadır. Müvekkil bu görüşme tutanağına hangi hususların mahkemede açıklanmasını isteyip istemediğini belirtir. Böylece müvekkilin yalnızca avukatın bilmesini istediği bilgiler tespit edilir ve olası bir mağduriyetin önüne geçilir.

Bakırköy boşanma avukatı, boşanma davalarında anlatılanlar çoğunu bir evliliğin en gizli kalmış mahrem konularını oluşturabilir bundan ötürü müvekkil boşanma gerekçelerini dile getirirken utanma hissi yaşayabilir. Bu gibi durumlarda en önemli öncelik müvekkilin kendini güvende ve rahat hissetmesidir. Gerekçelerin eksiksiz şekilde avukata aktarılması davanın başarılı şekilde sonuçlandırılması için çok önemlidir. Bu sebeple özellikle boşanma davalarına ilişkin ofisimizde yapılan görüşmelerde, avukat ile müvekkilin üçüncü kişiler olmaksızın görüşmesine ayrıca dikkat edilir.

Bakırköy Boşanma Avukatı

Bakırköy Boşanma Avukatı

Bakırköy boşanma avukatı, boşanma davaları ve bunlara bağlı olarak açılan davalar hakkında, gerek dava gerekse danışmanlık hizmeti veren avukata boşanma avukatı denilmektedir. Kanuni boşanma sebebi

Read More »
Esenyurt İcra Avukatı

Esenyurt İcra Avukatı

Esenyurt bölgesinde icra ve iflas hukuku alanında çalışan avukatlara Esenyurt icra avukatı denilmektedir. Peki icra avukatı ne iş yapar ? sorusunu cevaplamakta fayda vardır. İcra

Read More »
Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »