09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Zeytinburnu Boşanma Avukatı

Zeytinburnu Boşanma Avukatı

Boşanma davaları ve bunlara bağlı olarak açılan davalar hakkında,  dava ve danışmanlık hizmeti veren avukata Zeytinburnu boşanma avukatı denmektedir. Boşanma sebebine bağlı olarak kanunda belirtilen şartlar uyarınca dava açılmakta ve yargılama devam etmektedir. Boşanma davalarının usul ve esasları boşanmanın sebebine göre farklılık göstermektedir.

Boşanma sebebini doğru tespit etmiş ve durumu dava dilekçesine açık bir şekilde yazmış olsanız dahi yasal sürelere ve işlemlere uyulmaması sebebiyle davanız reddedilebilir ve açmış olduğunuz davayı kaybedebilirsiniz. Bu sebeple henüz bir boşanma davası açılmamışken bir boşanma avukatı tarafından danışmanlık alınmasında fayda bulunmaktadır. Boşanma davaları alanında çalışan uzman bir avukat boşanma sebebini dinleyip hukuki gerekçeyi tespit etmesi akabinde Türk Medeni Kanunu’nun hangi maddesi uyarınca dava açılacağını bilir ve müvekkilin hak kaybına uğramaması adına çalışır. Aksi halde hak kaybı yaşanması durumunda hem maddi hem de manevi zararınız doğabilmektedir.

Boşanma Sebepleri ve Boşanma Davası Şartları

Zeytinburnu boşanma avukatı, boşanma davası sebepleri ve dava şartlarına Türk Medeni Kanunu Madde 161 ve devamı maddelerinde belirtilmiştir. Daha öncede bahsettiğimiz üzere her bir boşanma sebebi ayrı dava şartlarına tabidir. Boşanma davası süresi, seçilen boşanma konusuna ve farklı etmenlere bağlı olarak değişebilmektedir.

Zeytinburnu boşanma avukatı, boşanma sebepleri kanun uyarınca evlilik birliğinin temelden sarsılması, zina, onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış, hayata kast suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı olabilmektedir. Her bir boşanma sebebine göre dava şartları vb durumlar farklılık göstermektedir.

Örnek vermek gerekirse; boşanma sebebi zina ise aldatıldığını düşünen eş zina sebebine dayalı boşanma davasını bu durumu öğrenmesinden itibaren 6 ay içinde açmak zorundadır. Dava açacak olan eş aldatmayı öğrendikten örneğin bir yıl sonra dava açarsa kaçırılan süre sebebiyle davayı kaybedebilecektir. Ayrıca yine zina sebebine ilişkin bilinmesi gereken en önemli hususlardan biri affeden tarafın dava hakkının olmamasıdır. Dava açmayı düşünen eş aldatma eyleminin öğrenmiş ancak affetmeye yönelik hareketler sergilemiş ise yine bu durumda da zinaya dayalı boşanma davası aleyhine sonuçlanacaktır. Bilinçsiz şekilde dava açıldıktan sonra sırf bu usul işlemleri sebebiyle davalar kaybedilebilmektedir.

Zeytinburnu Boşanma Avukatı

Boşanma Davası Masrafları

Boşanma dava masrafları, müvekkilin kendisini temsil etmesini istediği Zeytinburnu boşanma avukatı na ödediği avukatlık ücreti ile boşanma davası açmak için mahkemeye ödenen harç ve masrafların (yargılama giderlerini) toplamını ifade etmektedir. Boşanma davasında avukatlık ücreti dosyanın niteliğine göre avukatın dosyaya vereceği emek ve mesaisi karşılığı belirlenir. Yine avukatın ücretini belirleyen bir diğer faktör ise avukatın ilgili konuda ki tecrübesi olmaktadır.

Yargılama giderleri olan dava açmak için devlete yatırılan harç ve avanslar ise her yıl harçlar tarifesi uyarınca belirlenir ve davanın içeriğinde yapılacak delil tespitleri ve istenen tazminat miktarlarına binaen azalıp artabilmektedir.  Ancak davayı açan tarafın dava açmak için devlete ödemiş olduğu harç ve avansları davanın sonunda davayı kazanması halinde davayı kaybeden taraftan isteyebilmektedir.

Boşanma Davasında Avukat Müvekkil İlişkisi

Zeytinburnu boşanma avukatı, müvekkili boşanmaya iten sebepleri müvekkilden bizzat dinler ve anlatılanları bir görüşme tutanağı ile kayıt altına alır. Bu görüşme tutanağı tamamıyla müvekkil ve avukat arasında kalan gizli evraktır. Müvekkil bu görüşme tutanağına hangi hususların mahkemede açıklanmasını isteyip istemediğini işletir. Böylece müvekkilin yalnızca avukatın bilmesini istediği bilgiler tespit edilir ve olası bir mağduriyetin önüne geçilir.

Zeytinburnu boşanma avukatı, boşanma davalarında anlatılanlar çoğu zaman bir evliliğin en gizli kalmış mahrem konularını oluşturabilir bundan ötürü müvekkil boşanma gerekçelerini dile getirirken utanma hissi yaşayabilir. Bu gibi durumlarda en önemli öncelik müvekkilin kendini güvende ve rahat hissetmesidir. Gerekçelerin eksiksiz şekilde avukata aktarılması davanın başarılı şekilde sonuçlandırılması için çok önemlidir. Bu sebeple özellikle boşanma davalarına ilişkin ofisimizde yapılan görüşmelerde, avukat ile müvekkilin üçüncü kişiler olmaksızın görüşmesine ayrıca dikkat edilir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »