09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Verbis Nedir ?

Verbis Nedir

Verbis nedir ? VERBİS’in açılımı; Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemidir. Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi çok sayıda işletmeyi ilgilendirmektedir. Kişilerin özel nitelikli bilgilerini, verilerini bulunduran işletmeler, kurumlar VERBİS yani Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt olmalıdır. Kayıt olmayanlar yüksek oranda cezalarla karşı karşıya gelmektedir. Kişisel verilerin ihlali durumunda ağır yaptırımlarla karşı karşıya gelinmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK Kurumu),VERBİS’ i 1 Ekim 2018 tarihinde uygulama koymuştur.

Verbis kapsamında olan özel nitelikli bilgilere burada değinmekte fayda vardır. Banka ve kredi kartı bilgileri, fotoğraf, kimlik bilgisi, sosyal veriler, sağlık verileri, adli bilgiler, video görüntüleri, konum bilgileri gibi bize ait olan tüm bilgiler bu kapsama girmektedir. Hayatımızın her anında kendimize ait verileri paylaşmaktayız. KVKK, özel verilerimizin keyfi olarak kullanmasını engellemektedir. 

VERBİS NASIL BİR KAYIT SİSTEMİDİR?

Verbis nedir ? Verbis; gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik olarak bilgi girişi yapacakları kayıt sistemidir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16. maddesine göre kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları, kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmalıdır. Bu doğrultuda Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) hazırlanmış olup veri sorumluları bu sisteme kayıt olmaktadır.

     6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Veri Sorumluları Sicili

MADDE 16- (1) Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulur.

(2) Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.

(3) Veri Sorumluları Siciline kayıt başvurusu aşağıdaki hususları içeren bir bildirimle yapılır:

  1. a) Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri.
  2. b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği.
  3. c) Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar.

ç) Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları.

  1. d) Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler.
  2. e) Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler.
  3. f) Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca verilen bilgilerde meydana gelen değişiklikler derhâl Başkanlığa bildirilir.

(5) Veri Sorumluları Siciline ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

 VERBİS’ E KAYIT OLMAKLA YÜKÜMLÜ OLANLAR KİMLERDİR

Verbis nedir sorusunu yanıtladıktan sonra Verbise kimler kayıt olması gerekmektedir sorusunu cevaplamak gerekecektir. Burada genel kural olarak; Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının ile kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Türkiye’de kişisel veri işlemeleri halinde VERBİS’e kayıt olmaları gerekmektedir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 16. maddesinde Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

VERBİSE NASIL KAYIT YAPILIR

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun web sitesi olan www.kvkk.gov.tr adresine girilir. İnternet sayfasında mevcut olan  VERBİS sekmesine tıklanarak  ilgili alanlar doldurulması suretiyle VERBİS’e kayıt olunmaktadır.  VERBİS’e kayıt olmak, KVKK Danışmanlık almak için alanında uzman olan avukatla çalışmakta fayda vardır. Zira verbis kayıtta atlanacak en ufak bir nokta veri sorumlularına ceza olarak geri dönebilmektedir.

Verbis nedir adlı yazımızda verbis nedir – verbis sistemine kayıt – kayıt olması gerekenler hususlarına ilişkin genel bilgilendirme yapılmıştır.

Av.Elif Duygu NİZAMOĞLU

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »