09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Uzman Boşanma Avukatı

Boşanma kararı alan çiftlerin bu süreçte mutlaka bir uzman boşanma avukatı ile çalışması gerekmektedir. Boşanma sayısının günden güne arttığı net bir şekilde ifade edilebilir. Günümüzde, sağlıklı bir evlilik yürütmek, oldukça zordur. Birbirlerini seven çiftler, evlilik yoluna her ne kadar istekli adımlarla girmiş olsalar bile bir süre sonra evliliğin şartları ve birlikte yaşamanın zorlukları; çiftleri birbirinden soğumaya ve en nihayetinde boşanma kararı almaya itmektedir. İstanbul boşanma avukatı aracılığı ile sürecin nasıl şekilleneceği hakkında bilgi alabilirsiniz.

Boşanma süreci, hukuki açıdan birçok gerekliliğin yerine getirilmesinin şart olduğu oldukça zorlu bir süreçtir. Hele bir de her iki tarafın aralarında anlaştığı bir boşanma söz konusu değilse bu durum, iyiden iyiye zorlaşacaktır. Tam bu noktada, tarafların sorunlarına çözüm bulacak kişi uzman boşanma avukatı olacaktır.

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma gerçekleştiği takdirde Kadıköy boşanma avukatı, çekişmeli boşanmaya kıyasla çok daha rahat bir pozisyondadır. Anlaşmalı boşanmanın en önemli şartlarından birisi, asgari bir yıl süren bir evliliğin var olmasıdır. Ayrıca, tarafların her konuda anlaşması şarttır.

Bu noktada, bir evliliğin en az bir yıl sürmesi, tarafların boşanma ve boşanmanın sonuçlarına dair her konuda anlaşmış olması gerekmektedir. Boşanmanın hukuki sonuçları arasında velayet, nafaka ve tazminat gelmektedir. Bu noktalarda çiftler arasında hiçbir anlaşmazlık olmamalıdır.

Bu süreçlerin eksiksiz olarak tamamlanmasıyla beraber tüm detayların uzman boşanma avukatı tarafından boşanma protokolüne eksiksiz olarak yazılması gerekir.

Boşanmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Boşanmak isteyen çiftlerin her şeyden önce boşanma konusunda %100 anlaşmış olması gerekmektedir. Tarafların içinde hiçbir şüpheye yer kalmayacak şekilde boşanma konusunda hemfikir olması şarttır. Taraflar, boşanma sonrasında hayatlarının düzeleceğine kendilerini inandırmalıdırlar. Bu bağlamda, kendini psikolojik olarak boşanmaya hazır hissedenler, boşanma davası açabilirler.

Ancak, boşanma konusunda net olmayanların kesinlikle boşanma davası açmaması önerilmektedir.

Aile hukuku olarak bilinen boşanma davasının ne kadar süreceği;

  • Davanın nerede ve ne zaman açıldığına,
  • Anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olduğuna,
  • Boşanmanın sebeplerine,
  • Tanık ve delil detaylarına,
  • Verilen kararın temyiz edilip edilmediğine,
  • dava dosyasının niteliğine göre değişmektedir.

Boşanma avukatı davaları, uzman boşanma avukatı tarafından takip edildiğinde kesinlikle daha kısa zamanda sonuçlanacaktır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »