09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Ümraniye Boşanma Avukatı

ümraniye boşanma avukatı

Ümraniye boşanma avukatı, boşanma davaları ve bunlara bağlı olarak açılan davalar hakkında, gerek dava gerekse danışmanlık hizmeti veren avukata boşanma avukatı denir. Boşanma davalarının usul ve esasları boşanmanın sebebine göre farklılık göstermektedir. Boşanma sebebine bağlı olarak kanunda belirtilen şartlar uyarınca dava açılır ve yargılama devam eder. Boşanma sebebini doğru tespit etmiş ve durumu dava dilekçesine açık bir şekilde yazmış olsanız dahi yasal sürelere ve işlemlere uyulmaması sebebiyle davanız reddedilebilir, açmış olduğunuz davayı kaybedebilirsiniz. Bu sebeple henüz bir boşanma davası açılmamışken bir boşanma avukatı na danışılmasında fayda vardır. Boşanma davaları alanında çalışan uzman bir avukat gerekçeyi tespit etmesi akabinde Türk Medeni Kanunu’nun hangi maddesi uyarınca dava açılacağını bilir ve müvekkilin hak kaybına uğramaması adına çalışır.

Boşanma Sebepleri ve Boşanma Davası Şartları

Ümraniye boşanma avukatı adlı yazımızın bu kısmında boşanma davası sebepleri ve dava şartlarına değinilecektir. Türk Medeni Kanunu Madde 161 ve devamı maddelerinde boşanmanın sebepleri ve dava açılması için gereken şartlar sayılmıştır. Daha öncede bahsettiğimiz üzere her bir boşanma sebebi ayrı dava şartlarına tabidir. Boşanma davası süresi, boşanmada mal paylaşımı, velayet davası konuları da seçilen boşanma konusuna göre değişkenlik gösterir.

Örnek vermek gerekirse; boşanma sebebi zina ise aldatıldığını düşünen eş zina sebebine dayalı boşanma davasını  bu durumu öğrenmesinden itibaren 6 ay içinde açmak zorundadır. Dava açacak olan eş aldatmayı öğrendikten örneğin bir yıl sonra dava açarsa kaçırılan süre sebebiyle davayı kaybedebilecektir. Ayrıca yine zina sebebine ilişkin bilinmesi gereken en önemli husus “affeden tarafın dava hakkının olmaması”. Dava açmayı düşünen eş aldatma eyleminin öğrenmiş ancak affetmeye yönelik hareketler sergilemiş ise yine bu durumda da zinaya dayalı boşanma davası aleyhine sonuçlanacaktır. Bilinçsiz şekilde dava açıldıktan sonra sırf bu usul işlemleri sebebiyle davalar kaybedilmektedir. Bu sebeple ümraniye boşanma avukatı başlıklı yazımızın okunması belirli konularda bilgi edinme açısından önemlidir.

ümraniye boşanma avukatı

Boşanma Davası Masrafı

Boşanma dava masrafları; müvekkilin kendisini temsil etmesini istediği boşanma avukatı na ödediği avukatlık ücreti ile boşanma davası açmak için mahkemeye ödenen harç ve masrafların (yargılama giderlerini) toplamını ifade eder. Boşanma davasında avukat ücreti dosyanın niteliğine göre avukatın dosyaya vereceği emek ve mesaisi karşılığı belirlenir. Yine avukatın ücretini belirleyen bir diğer faktör ise avukatın ilgili konuda ki tecrübesi olmaktadır.

Yargılama giderleri olan dava açmak için devlete yatırılan harç ve avanslar ise her yıl harçlar tarifesi uyarınca belirlenir ve davanın içeriğinde yapılacak delil tespitleri ve istenen tazminat miktarlarına binaen artar. Ancak davayı açan tarafın dava açmak için devlete ödemiş olduğu harç ve avanslar davanın sonunda haksız çıkan tarafa mahkemece yükletilir.

ümraniye boşanma avukatı

Boşanma Davasında Avukat Müvekkil İlişkisi

Ümraniye boşanma avukatı müvekkili boşanmaya iten sebepleri müvekkilden bizzat dinler ve anlatılanları bir görüşme tutanağı ile kayıt altına alır. Bu görüşme tutanağı tamamıyla müvekkil ve avukat arasında kalan gizli evraktır. Müvekkil bu görüşme tutanağına hangi hususların mahkemede açıklanmasını isteyip istemediğini işletir. Böylece müvekkilin yalnızca avukatın bilmesini istediği bilgiler tespit edilir ve olası bir mağduriyetin önüne geçilir.

Boşanma davalarında anlatılanlar çoğu zaman bir evliliğin en gizli kalmış mahrem konularını oluşturabilir. Veyahut müvekkil boşanma gerekçelerini dile getirirken utanma hissi yaşayabilir. Bu gibi durumlarda en önemli öncelik müvekkilin kendini güvende ve rahat hissetmesidir. Gerekçelerin eksiksiz şekilde avukat tarafına aktarılması davanın başarılı şekilde sonuçlandırılması için çok önemlidir. Bu sebeple özellikle boşanma davalarına ilişkin ofisimizde yapılan görüşmelerde, avukat ile müvekkilin üçüncü kişiler olmaksızın görüşmesine ayrıca dikkat edilir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »