09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Tazminat Avukatı & İstanbul Avukat & Erkuş Hukuk Bürosu 9

tazminat avukatı

Tazminat avukatı, maddi tazminat ve manevi tazminat davalarında görev almaktadır. Tazminat hukuku, haksız fiillerden kaynaklı tazminatın belirlenmesi veya başkaca nedenden kaynaklı tazminatın belirlenmesi şeklinde incelenmektedir. Haksız fiilin varlığı nedir? Kanunun kişilere yüklediği göreve aykırı şekilde hareket edilmesi halinde haksız fiilden kaynaklı tazminat hakkı doğabilmektedir. Haksız fiil neticesinde, zarar gören kişiyle zarar veren kişi arasında borç ilişkisi söz konusu olabilmektedir. Tazminat avukatı, çeşitli hukuki sorunlar karşısında doğan tazminat haklarının yürütülmesinde görev almaktadır.

Tazminat Davası Açma Süreleri

Tazminat avukatı dava açmadan önce yasal süresi içinde açılıp açılmadığını kontrol eder. Tazminat konularına göre dava açma süreleri değişkenlik göstermektedir. Bu sürelere uyulması gerekmektedir. Aksi halde hak kayıpları yaşanabilir. Sözleşmeden kaynaklı borç ilişkisinden kaynaklı tazminat hakkı doğabilmektedir. Sözleşmeden doğan borç ilişkileri 5 yıllık zamanaşımına tabi olmaktadır. Eser sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda, hasta-hekim arasındaki vekalet sözleşmesine bağlı uyuşmazlıklarda tazminat hakkı 5 yıllık zamanaşımı süresine bağlı tutulmuştur. Türk Borçlar Kanununda taşınırlar için bu dava açma süresi 2 yıl olarak düzenlenmiştir. Tüketici işlemlerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda da 2 yılık bir zamanaşımı süresi belirlenmiştir. Örneğin; estetik ameliyat veya diş operasyonları sonucundan kaynaklı uyuşmazlıklarda maddi ve manevi tazminat davası açmak için kural gereği, istisnalar dışında, 2 yıllık süreç mevcuttur. Türk Borçlar Kanunu 72. maddesine göre haksız fiilden doğan borç ilişkilerinde tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve herhâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğramaktadır. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanmaktadır. Ayrıntılı bilgi sahibi olmak için maddi tazminat davası, manevi tazminat davası, destekten yoksun kalma tazminatı adlı makalelerimizi okuyabilirsiniz.

tazminat avukatı

Tazminat Davalarında Avukatın Görevi

Tazminat davalarında avukat öncelikli olarak müvekkilinden olayı detaylı bir şekilde dinler. Müvekkilinin anlattığı hususları görüşme tutanağına geçirir ve bu hususların mahkemede kullanılmasına dair müvekkilin muvafakatini alır. Müvekkilin muvafakat etmediği bilgi ve olaylar mahkemede kullanılmaz.

Bu sürecin akabinde tazminat avukatı dava süreci ile ilgili hukuki bilgilendirmeleri müvekkiline yapar. Gerekmesi halinde karşı tarafa ihtarname gönderir veya ihtarnameye cevap verir. Ayrıca bazı durumlarda arabuluculuk başvurusu yapar. Tüm bu süreçlerin sonunda tazminat davasını ikame eder. Ayrıca müvekkilin talebi ve uygun ortam olması halinde karşı tarafla uzlaşma görüşmesi yapabilir.

Tüm bunlarla birlikte hukuki risklerden avukatın müvekkiline bahsetmesi önemlidir. Tazminat avukatları ağırlıklı olarak dava portföylerini tazminat davalarında oluşturduklarından bu avukatlar başta borçlar hukuku olmak üzere özel kanunlara ve ceza kanunlarının tazminat ile ilgili kısımlarına hakimlerdir. Zira tazminat konusu olaya göre değişebildiğinden davada ki dayanak kanunlarda bu duruma göre değişebilmektedir.

Tazminat davaları bünyesinde çok fazla hukuki ve teknik detay barındırdığından bu davalarda bir tazminat avukatı ile çalışılması olası hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından önem arz etmektedir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »