09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Sultanbeyli İşçi Avukatı

Sultanbeyli İşçi Avukatı

Sultanbeyli işçi avukatı iş hukuku alanında çalışmaktadır. Kanun koyucu tarafından iş hukuku ile çalışma ilişkilerinin kapsamı düzenlenmiştir. İş kanununda işçi; bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişidir. Bir kişinin işçi sayılabilmesi için ücret karşılığında çalışması gereklidir. Ücret ise işçiye çalışmasının karşılığı olarak işveren tarafından ödenen parayı ifade eder. İşveren ise ücret karşılığında bir işin yapılması için işçiyi çalıştıran kimseye denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birim, iş yeri olarak adlandırılmaktadır. Bu tanımlamalardan anlaşılacağı üzere iş hukukunun konusu işçi ve işverenlerdir.

İş mahkemelerine hangi avukat bakar? sorusu sıklıkla akla gelmektedir. İş mahkemesi nezdinde görülmekte olan davalarda iş hukuku avukatı bakmaktadır. Sultanbeyli işçi avukatı bu kapsamda iş hukuku avukatının çalıştığı davalar genelde şunlardır; İşçilik alacağı davaları, iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan davalar, işe iade davası, ölüm aylığına ilişkin davalar, hizmet tespiti davası, yaşlılık aylığı hak kazanmaya ilişkin davalardır. İş hukukuna d ilişkin davalarla ilgili daha fazla bilgi almak için işçinin yasal hakları adlı ve işçi hakları adlı yazılarımızı okuyabilirsiniz.

İşçi Alacakları Avukatı & İşçi Alacakları

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra duruma göre işçilerin işverenden isteyebilecekleri bir takım hak ve alacakları doğabilmektedir. Bu hak ve alacaklara işçilik alacağı denmektedir.  İşçilik alacakları davalarına bakan avukatlara ise işçi alacakları avukatı da denir. Sultanbeyli işçi avukatı işçilik alacakları çeşitlilik göstermektedir. İşçi avukatı İstanbul işçilik alacakları genel olarak şunlardır; maaş alacağı, kıdem tazminatı alacağı, ihbar tazminatı alacağı, ikramiye alacağı, prim alacağı, bayram ve genel tatil ücreti, yemek-yol parası, fazla mesai ücreti, eğitim yardımı, çocuk parası, asgari geçim indirimi, hafta tatili ücreti,  yıllık ücretli izin alacağı, ilave tediye alacağı, kötü niyet tazminatı ayrımcılık tazminatı, haksız fesih tazminatı, ölüm tazminatı, sendikal tazminat, bakiye süre ücret alacağı, cezai şart alacağı, manevi tazminat, toplu iş sözleşmesi kaynaklı alacaklar, iş arama izni ücreti, gece vardiyası zammı, transfer ücreti alacağı iş arama izni ücreti, işe iade sonrası boşta geçen süre ücreti, işe almama tazminatıdır. İşçi alacakları için dava yoluna gidecek çalışanların dava açmadan önce arabuluculuğa başvurması gerekmektedir.

Sultanbeyli İşçi Avukatı

İşçi Avukatı Ücreti & Arabuluculuk

İşçi avukatı ücreti ne kadar ? sorusu sıklıkla işçilerin aklına gelmektedir. Açılacak davanın türünü ve avukatın o dava için harcayacağı emek ve mesaiye göre işçi avukatı ücreti değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple somut olayın özelliklerine göre bir işçi avukatı ile görüşülerek fiyat alınması ücretin belirlenmesi açısından gereklidir.

Sultanbeyli işçi avukatı 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununda dava şartı arabuluculuk müessesi düzenlenmiştir. Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline getirilmiştir. Arabulucuya başvurulmadan dava açılırsa herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilmektedir. Bu durumda davanızı açabilmek için arabuluculuğa başvuru yapmanız ve süreci sonuçlandırmanız gerekmektedir. Arabuluculuk başvurusu nereye yapılmalıdır? Başvuru karşı tarafın, karşı taraf birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılmaktadır. Arabuluculuk sürecine dair daha fazla bilgi edinmek için arabuluculuk adlı yazımızı okumanız faydalı olacaktır. Sultanbeyli işçi avukatı iş hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda hak kaybı yaşamamak için bir işçi avukatı ile çalışılmasında fayda vardır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »