09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Soybağının Reddi Davası & Davada Taraflar & Dava Açma Süresi ve Yeri

soybağının reddi davası

Soybağının reddi davası nedir ? Çocuk ile babası arasında ki soy bağını ortadan kaldıran bir bozucu yenilik doğuran bir davadır.

Kural evlilik birliği içerisinde ve evlilik bittikten sonra ki 300 gün içerisinde doğan çocuğun babası erkek eştir. Bu duruma hukukumuzda babalık karinesi denmektedir. Erkek eş çocuğun kendisinden olmadığını iddia ediyorsa soy bağının reddi davası açarak babası gözüktüğü çocuk ile arasında ki soy bağını iptal ettirmelidir.

Bu davada ispat yükü davacıdadır. Davacı ispat açısından her türlü delile başvurabilecektir.  Bununla birlikte DNA testi ve gen testleri bu konuda ki en önemli ispat araçlarının başında gelmektedir.

Bu davanın sonucunda çocuğun resmiyette babası gözüken kişi ile soy bağı iptal edilir, fakat gerçek babası ile çocuğun soy bağı kurulmamaktadır.

Ret kararı çocuk ile soybağını tamamen ortadan kaldırdığından, babanın çocuk için yaptığı harcamaların tamamını ana ve gerçek babadan tazminat olarak istenebilecektir.

Babalık davası ile soybağının reddi davası arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu farkların en başında babalık davası evlilik dışı çocuğun babası tarafından tanınması sebebiyle babası ile çocuk arasında soybağı kurulması için açılmaktadır. Fakat ret davası çocuğun resmiyette babası olarak gözüken fakat gerçek babası olmayan kişi ile çocuk arasında kurulmuş soybağını ortadan kaldırmak için açılmaktadır. Babalık davası ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için babalık davası adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Ret Davasında Taraflar

Soybağının reddi davası içinde davacı ve davalılar duruma göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Ancak genelde bu davada davacı nüfus kaydında çocuğun babası gözüken erkek eş veya çocuk olmaktadır. Davacının erkek eş olduğu durumlarda davalı anne ve çocuktur. Davacının çocuk olduğu durumlarda ise davalılar ana ve nüfus kütüğünde baba olarak gözüken erkek eştir.

Bununla birlikte çocukla birlikte mirasçı olan 1. Zümre mirasçıları ile çocuk sebebiyle miras hakkını kaybeden 2. Zümre başları da soy bağının reddi davasında davacı olabilmektedir. Ancak bu kişiler kocanın dava açmadan önce ölmesi, gaipliğine karar verilmesi veya ayırt etme gücünü kaybetmesi hallerinde mümkündür.

Son olarak ise Türk Medeni Kanunu ile gerçekte baba olduğunu iddia eden kişiye de soy bağının reddi davası açma hakkı verilmiştir.

Dava Açma Süresi ve Yeri

Soybağının reddi davası için görevli mahkeme aile mahkemesi olup, aile mahkemesinin olmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemesi bu dava için görevlidir. Yetkili mahkeme ise, davacı ya da davalıların dava veya çocuğun doğumu sırasındaki yerleşim yeri mahkemesidir.

Soybağının reddi davası açma süresi şu şekildedir;

Davacının koca olması halinde açılacak ret davası kocanın doğumu ve baba olmadığını veya annenin başka bir kişi ile cinsel ilişki de bulunduğunu öğrenmesinden itibaren 1 yıldır.

Davacının çocuk olması halinde ergin olmasından itibaren 1 yıl içinde davayı açacaktır.

Bir yıllık süreler hak düşürücü süreler olup bu süre geçirildikten sonra dava açılamayacaktır. Ancak gecikme haklı bir sebebe dayanıyorsa bu takdirde bu sebebin ortadan kalkmasından itibaren 1 yıllık süre işlemeye başlayacaktır. Haklı sebebi ispat yükü davacıdadır.

Soybağının reddi davası teknik ve hukuki bir çok detayı bünyesinde barındırdığından bir aile hukuku avukatı veya miras avukatı ile çalışılması hak kaybı yaşanmaması adına önemlidir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »