09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Şirket Avukatı & Şirketler Hukuku & Avukat Görevleri Nedir?

Şirket Avukatı

Şirket avukatı, şirketler hukuku nedir ? Şirketlere çalışma alanları ile ilgili olarak her türlü konuda hukuki danışmanlık veren, dava, icra ve sözleşme süreçlerini yürüten avukatlara şirket avukatı veya ticaret hukuku avukatı denir. Ayrıca bu avukatlar için hukuk müşaviri tabiri de kullanılmaktadır. Şirket avukatlarının ticaret hukuku ve ticaret hukuku ile bağlantılı olarak çalıştıkları diğer hukuk alanlarının tamamına ise şirketler hukuku denmektedir.

Şirketlerin hukuki işlerinin birçoğunu, iş hukuku, icra hukuku, ticaret hukuku ve sözleşmeler hukuku oluşturmaktadır. Şirketler bu alanda yaşadıkları uyuşmazlıklar için veya uyuşmazlık yaşama riskini minimize etmek adına avukatlara ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple şirketler genelde hukuki işlerinin yürütülmesi için dışarıdan hukuk büroları ile anlaşmaktadırlar.

Bununla birlikte hiç avukat ihtiyacı olmasa bile kanun gereği sadece anonim şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple bu kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek için anonim şirketler ya kendi bünyesinde avukat çalıştırmakta veya dışarıdan hukuk bürolarından biri ile sözleşme yaparak anlaşmaktadırlar. Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak için anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Şirket Avukatının Görevleri

Şirketlere hukuki danışmanlık veren avukatların başlıca 2 görevi bulunmaktadır. Bunlardan ilki danışmanlık ikincisi ise dava süreçlerinin yönetilmesidir. Şirket avukatı danışmanlık kapsamında;

 • Şirketlerin yapacağı iş ve işlemlerde gereksinim duyduğu hukuki bilgiyi şirketlere verir.
 • Şirketlerin sözleşme hazırlama ve sözleşme inceleme süreçlerini yönetir.
 • Şirket adına ihtarname gönderir ve şirketlere gelen ihtarnamelere cevap verir.
 • Şirket kuruluşundan tasfiyesine kadar olan süreçte hukuki süreçleri takip eder.
 • Şirket birleşme devralma ve tasfiye süreçlerinin hukuki olarak yürütülmesini sağlar.
 • Sermaye artırım ve azaltım işlerinin yapılması,

Şirket avukatı dava süreçlerinin yönetilmesi kapsamında;

 • Şirket adına dava açar.
 • Şirket adına icra takibi yapar.
 • Şirkete karşı açılmış davaların takibini yapar.
 • Şirket adına arabuluculuk süreçlerini yönetir.
 • Şirket adına uzlaşma süreçlerini yönetir.

Şirket Avukatı

Şirket Avukatı Nasıl Seçilmeli

Şirketler hukuki işleri için tam zamanlı kendi bünyesinde çalışacak avukatlarla veya dışarıdan hukuk büroları ile anlaşma yapmaktadır. Şirketler hukukun farklı alanlarında uyuşmazlık yaşadığından kendi bünyelerinde hukukun farklı alanlarında çalışacak avukatlara ihtiyaç duyacaklardır.  Bu durum ise şirketlere ciddi manada mali külfet anlamına geldiğinden şirketler genelde hukukun farklı alanlarında çalışma yapan hukuk büroları çalışmaktadır. Peki bu hukuk büroları seçilirken nelere dikkat edilmelidir sorusunu akla getirmektedir?

Öncelikle şirketlerin hukuk bürosu ( şirket avukatı ) seçimi yaparken titizlik ve özenle davranmaları gerekmektedir. Seçim esnasında özellikle ticaret hukuku, iş hukuku, icra hukuku ve sözleşmeler hukuku alanında çalışan büroları tercih etmeleri şirketler için faydalı olacaktır. Bununla birlikte şirketler açısından avukatlık hizmetine kolay ulaşılabilir olması önemlidir. Bu sebeple şirketlerin alacağı avukatlık hizmetinin aksamaması ve sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için disiplinli çalışma sistemini benimsemiş büroların tercih edilmesi önemlidir. Yine hukukun farklı alanlarında kadrolaşmış ekip halinde çalışan hukuk bürolarının tercih edilmesi şirketler açısından faydalı olacaktır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »