09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Pendik Boşanma Avukatı

pendik boşanma avukatı

Pendik boşanma avukatı, boşanma avukatı çalışma alanları, başlıca aile mahkemesi nezdinde görülen boşanma davaları ve bu davalar ile bağlantılı mal paylaşım, velayet davası, babalık davası ve nafaka davaları gibi davalardır. Boşanma davalarının nasıl açılacağı ve yargılama usulünün ne olduğu ise Türk Medeni Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile düzenlenmiştir. Davanın esasına ilişkin şartlar TMK M. 161 ve devamı maddelerinde düzenlenirken, yargılama usulüne ilişkin usul kuralları Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenmiştir. Bahsedilen kanun maddeleri ana mevzuat hükümleri olup her bir dava konusuna özel olarak ilgili kanunların yönetmelikleri ve diğer kanunların da incelenmesi gerekebilir.

Kimi zaman davanın esası konusunda kanunen tamamen haklı olunsa dahi usul kurallarına uyulmamış olması sebebiyle dava kaybedilebilir. Bu hal için genellikle davanın usulden kaybedildiği söylenir.

Boşanma Davasında Süre

Pendik boşanma avukatı adlı yazımız boşanmada usuli kurallara süre yönüyle genel olarak değinmektedir. Zira usul kurallarına özellikle süre yönüyle uyulmaması halinde davanın kaybedilmesi durumu ile karşılaşılabilmektedir. Böyle bir olasılığı bertaraf etmek adına, dava açılmadan önce boşanma avukatı danışmanlığından faydalanmak hem vakit hem de masraflar anlamında müvekkile büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Bu kapsamda örneğin davanın esas sebebi eşin aldatması ise açılacak boşanma dava dilekçesine aldatma sebebi ile boşanmak istiyorum yazılması yetmez. Özel boşanma sebebi zina adlı makalemizde daha detaylı incelendiği üzere, zina sebebine dayalı boşanma davası açmak için süre sınırı vardır. Burada bahsedilen süre sınırı usuli bir kuraldır. Bunu bilmeyen bir vatandaşın aldatma sebebiyle açacağı boşanma davası, henüz işin içeriği incelenemeden dava açma süresinin kaçırılmış olması sebebiyle kaybedilecektir.

Boşanma Davasında Yetki

Süreler dışında bir diğer önemli usul kuralı ise yetkidir. Pendik boşanma avukatı adlı yazımız yetki yönüyle hak kaybına uğranmasını önlemek adına genel yetki kurallarına değinmekte fayda vardır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu 114. Maddesinde dava şartlarını sayarken mahkemenin görevli ve yetkili olması gerektiğini söylemektedir. Türk Medeni Kanununu Madde 168 boşanma davalarına özel olarak yetki kuralını düzenlemektedir. Bu madde uyarınca boşanma davaları ancak eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde açılabilir.

Yetkili mahkemeyi bu çerçevede belirler ve davayı yetkili mahkemede ikame edilir. Ancak bu alana yeteri kadar dikkat edilmemesi sebebiyle yanlış yerde açılacak davalarda yine yetkisizlik nedeniyle davanın esasına geçilmeden o davada mahkemece yetkisizlik kararı verilecektir.

Boşanma Davası Yetkili Örnekleri

Pendik boşanma avukatı adlı yazımızda yetkinin daha iyi anlaşılması için yetkili mahkeme seçimine bir örnek vermek gerekirse;

Evlilik boyunca İstanbul ili Ümraniye ilçesinde yaşamış ancak anlaşmazlık sonucu ayrılan eşlerin biri İstanbul ili Bakırköy ilçesindeki arkadaşının yanına geçici bir süre için taşınmış, dava açmak isteyen diğer eş ise bir daha İstanbul’a dönmemek üzere Bursa’ya ailesinin yanına taşınmışsa yetkili mahkeme neresidir ?

Kanun maddesine baktığımızda boşanma davalarında yetki için davacıya iki farklı seçim tanındığı görülür. Bunlardan biri eşlerin son aydır birlikte oturduğu yer mahkemesidir. Örneğimize baktığımızda Ümraniye ilçesinin bağlı bulunduğu İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi yetkili mahkeme seçeneklerinden biridir.

Eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesi ile kanun koyucunun vurgulamak istediği eşlerin sürekli ikamet niyeti ile yaşadıkları geçici olmayan yerleşim yeridir. Bu açıklama karşısında Bakırköy’de geçici olarak bulunan eşe binaen Bakırköy Aile Mahkemelerinde dava açılması yetkisizlikle sonuçlanacaktır. Ne var ki kalıcı olarak Bursa iline taşınan eş yönüyle boşanma davasında Bursa Aile Mahkemeleri yetkili olacaktır.

O halde gerek İstanbul’da kalan ei gerekse Bursa’ya taşınan eşin açacağı boşanma davasında İstanbul Anadolu ve Bursa Aile Mahkemeleri yetkili olacaktır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »