09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma

Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma

Onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma sebebi de dahil bir çok boşanmanın birçok sebebi bulunmaktadır. Kötü veya onur kırıcı davranıştan dolayı eşinden boşanmak isteyenlerin sayısı bir hayli fazladır. Kötü veya onur kırıcı davranış; Türk Medeni Kanunu’nun 162.maddesinde düzenlenmiştir. Bu durum, özel ve kesin nitelik taşıyan bir boşanma sebebidir. Böyle bir sebebin söz konusu olduğu durumlarda aile hukuku kapsamında aile hakimi, boşanmaya hükmetmek zorundadır.

Kötü davranışlar tanımı içerisinde zulmetmek, cinsel ilişkide zorlama, ağır eziyette bulunmak, işkence etmek, aç bırakmak, acımasızca dövmek gibi davranışlar yer almaktadır. Onur kırıcı davranışlara ise ağır hakaretler örnek olarak gösterilebilir.

Türk Medeni Kanunu’nun 162.maddesine göre eşlerden biri, diğerinin kendisine ağır hakarette bulunması, hayatına kast etmesi, onur kırıcı bir davranışta bulunması gibi sebeplerden dolayı boşanma davası açma hakkına sahiptir. Bu maddeye göre, davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrendiği günden başlayarak devam eden altı ay içerisinde ve davaya sebep olan sorunun ortaya çıkmasının üzerinden beş yıl geçmekle beraber dava hakkı düşmektedir. Bunun dışında, bu davranışları affeden tarafın herhangi bir dava hakkı yoktur.

Onur Kırıcı ve Kötü Davranış Sebebiyle Boşanmanın Unsurları

Pek kötü davranış sebebiyle yapılan boşanma talebinin değerlendirilmesi ve kanıtlarla incelenmesi mümkün olmayacaktır. Bu yüzden, pek kötü davranışın işkence veya zulüm boyutunda olması gerekir. Basit yaralama eyleminin tekrar etmeme şartıyla zulüm veya işkence boyutunda değerlendirilmesi mümkün değildir. Ancak, zulüm ve işkencenin herhangi bir tekrar kriteri yoktur. Bu eylemin bir kere yapılması bile boşanma davası açılması için yeterli bir sebeptir. Bir eylemin kötü davranış sayılıp sayılmayacağını eylemin durumuna göre hakim belirleyecektir. Boşanma avukatı aracılığı ile de dava açılabilmektedir.

Onur Kırıcı Davranış Bir Kere Olması Durumunda

Hakimin bu noktada davalının sosyal statüsünü, kişisel ve toplumsal özelliklerini dikkate alması gerekir. Pek kötü davranışta yeterli ağırlık olmadığı takdirde eylemin tekrarlanması şartı bulunmaktadır. Onur kırıcı davranışta ise eylemin yalnızca bir kere tekrarlanması bile boşanmak için geçerli bir sebep olmaktadır. Onur kırıcı eylemin tekrar edilmesi, saldırıyı ağırlaştırmaktadır.

Onur kırıcı davranışta gerçekleştirilen eylemin direkt olarak davalının kişiliğine yönelmiş olması gerekir. Ayrıca, hakaretin tecavüz kastıyla yapılmış olma zorunluluğu bulunmaktadır. Boşanma davası türleri nelerdir makalemizi okuyabilir ve süreç hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Boşanma durumları ile ilgili en doğru ve güncel bilgiyi kadıköy boşanma avukatı aracılığı ile öğrenebilirsiniz.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »