09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Nafakanın Ödenmediği Durumlarda Neler Olur

Nafakanın Ödenmediği Durumlarda Neler Olur

Nafakanın ödenmediği durumlarda neler olur? Boşanma davası denilince akla gelen unsurlardan birisi nafakadır. Nafakanın ödenmemesi durumunda İcra İflas Kanunu’nun 344.maddesi değerlendirmeye alınacaktır. Buna göre, nafakaya dair kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine üç aya kadar tazyik hapsine karar verilmektedir. Ancak, hapis cezasının tatbikine başlanmasının ardından nafaka ödenirse borçlu kişi, hapisten çıkarılacaktır.

Bunun dışında, borçlunun nafakanın kaldırılması veya azaltılması yönünde dava açması mümkün olabilir. Bu gibi durumlarda, dava açılmasının sebepleri dikkate alınarak tazyik hapsinin uygulanması davanın sonuçlanmasının ertesine bırakılmaktadır.

Kısaca özetlemek gerekirse, nafaka ödemek zorunda olduğu halde ilamdaki ödeme şartlarına uymayan bir borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine İcra Mahkemesi tarafından on günden üç aya kadar hafif hapis cezasına maruz bırakılması söz konusu olacaktır. Bu karar verilirken borçlu ve alacaklının hal ve hareketleri büyük önem taşımaktadır. Cezanın uygulanmasının ardından ise nafaka hakkında aynı hüküm işleyecektir.

Nafakanın Ödenmemesi Halinde Yaşanacaklar

Aile hukuku kapsamında görülen bu davalar, aile mahkemesi hakimi tarafından belirlenen nafakanın borçlusu tarafından ödenmediği durumlarda nafaka borçlusuna karşı nafaka alacağı için ilam ile icra takibinin başlatılması söz konusu olacaktır. Nafakaya dair tüm düzenlemeler İcra iflas Kanunu’nda yer almaktadır.

Buna göre, İcra İflas Kanunu’nun 206.hükmü doğrultusunda doğan her türlü nafaka alacakları, birinci sıradaki alacak niteliğinde bulunmaktadır. Bunun dışında, borçlunun emekli maaşının haczedilmesi söz konusu olabilir.

Ancak, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93.maddesine göre borçlunun emekli maaşının haczedilmesi için borçlunun bizzat rızasının olması gerekmektedir. Yine aynı madde doğrultusunda bu duruma da birtakım sınırlamalar getirilmiştir. Buna göre, borçlunun emekli maaşının haczedilmesi için borçlunun onayının gerekli olduğu durumlara nafaka borçları dahil değildir.

Bir başka deyişle, nafaka borçları için borçlunun emekli maaşının haczedilmesi gayet mümkündür. Tüm bunların dışında, nafaka ödemeyen kişinin durumu hakkında mahkemeye bilgi vermesi söz konusu olabilir. Örneğin, nafaka borçlusunun maddi durumunun iyi olmadığını, parasının ve işinin olmadığını kanıtlaması halinde nafaka ücretinde indirime gidilmesi veya nafakanın tamamen kalkması söz konusu olabilir. Ancak, ödememe durumunda faiz işlemesi ve hapis cezası verilmesi mümkündür.

Nafaka davaları hakkında

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »