09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Nafaka Arttırma Davası

Nafaka Arttırma Davası

Nafaka arttırma davası; boşanma davasının neticelenmesi sonucunda karara bağlanan nafaka miktarının enflasyon ve tarafların hayatlarında meydana gelen değişimlerden dolayı değerini kaybetmesinden dolayı açılan davalardır. Bir başka deyişle, bağlanan nafakanın yeterli gelmemesinden dolayı nafaka arttırımı davası açılır. Aile hukuku davalarının başında bu tip davalar gelmektedir.

Nafaka; boşanma davasının açılmasıyla beraber tedbir nafakası olarak karara bağlanabileceği gibi boşanma davası açılmadan önce de tedbir nafakası olarak istenebilir. Bunun dışında, boşanma davasında nafaka türleri biri olan yardım nafakası adı altında ihtiyacı olan akrabaya yardım etme yükümlülüğü düzenlenmiştir.

Neden Nafaka Arttırımı Davası Açılır

Herhangi bir dava sonucunda verilmesi kararlaştırılan nafakanın kesin hüküm niteliği taşıdığı söylenemez. Birçok gerekçeyle beraber verilen nafakanın değiştirilmesi, arttırılması veya azaltılması söz konusu olmaktadır. Nafaka arttırımı davası için birçok haklı gerekçe olabilir. Örneğin, bakımı için nafaka bağlanan çocuğun okula başlamasıyla beraber çocuğun ihtiyaçları artacaktır. Bu noktadan sonra, çocuğun eğitim masrafları için nafaka arttırımı davası açılması mümkün olabilir.

Nafaka alacaklısının çalışamayacak duruma gelmesi, nafaka alacaklısının gelirinin azalması, nafaka borçlusunun gelirinin artması gibi durumlarda da nafaka arttırımı yönünde karar alınabilir. Bu sebeplerin yanı sıra, nafaka arttırımı için başka sebepler bulunmaktadır. Örneğin, Türkiye’de 2018 yılının son çeyreğinde yoğun bir ekonomik kriz görülmüştür. Dolar ve euronun tahmin edilemez oranlarda artışı sonrasında Türk lirası, ciddi bir değer kaybına uğramıştır.

Bir başka deyişle, Türk lirasının alım gücü düşmüştür. Bu sebepten dolayı, nafakanın yıllar içerisindeki alım gücü ciddi anlamda düşmektedir. Bir başka deyişle, nafaka alacaklısı zor duruma düşmektedir.

Nafaka Arttırma Davası Enflasyon İle İlişkilendirilebilir

Enflasyon ve ekonomik kriz sebebiyle nafaka arttırımı talebiyle dava açılması söz konusu olmaktadır. Bunun yanı sıra, anlaşmalı boşanma davalarında tarafların boşanabilmesi için yoksulluk ve iştirak nafakası miktarında anlaşmış olması gerekir. Fakat, nafaka miktarı, anlaşmalı boşanma davasında karara bağlansa dahi ileride kesin olarak böyle kalacağı anlamı taşımaz. Bir başka deyişle, anlaşmalı boşanma davalarında da nafaka arttırımı davası açılması mümkündür.

Nafaka arttırımı davası, aile hukuku kapsamında Aile Mahkemesi’nde görülmektedir. Ancak, bu davadaki yetkili mahkeme nafaka alacaklısının oturduğu yerde bulunan Aile Mahkemesi olmak zorundadır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »