09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Mirastan Feragat & İvazlı – İvazsız Miras Sözleşme & Mirası İstememe 154

mirastan feragat

Mirastan feragat nedir ? Miras bırakan mirasçısı ile arasında sözleşme akdederek ileride mirasçısına kalacak mirasından bir bedel karşılığında veya karşılıksız olarak vazgeçmesi hususunda anlaşabilir. Buna mirastan feragat sözleşmesi denir. Bu sözleşmeyle miras hakkından feragat eden mirasçı miras bırakanın vefatı ile birlikte artık mirasçılık sıfatı kazanamaz.

Feragat sözleşmesinin geçerli olması için resmi şekilde yapılması gerekmektedir. Burada ki resmi şekilden kasıt ise resmi vasiyetnamenin düzenlenmesi şekli ile aynıdır. Feragat sözleşmesinin geçerli olarak yapılabilmesi için resmi memur tarafından ve 2 şahit eşliğinde yapılması gerekecektir. Yine kanunen aranan diğer şekil şartlarına da uyulması yapılan sözleşmenin geçerliliği açısından önemlidir. Bu geçerliliğe ilişkin şekli şartlar konusunda ve vasiyetname konusunda bilgi edinmek ve için vasiyetname nedir adlı yazımızı üzerine tıklayarak okuyabilirsiniz.

İvazlı – İvazsız Mirastan Feragat Sözleşmesi

Feragat kural olarak ivazlı (bedel karşılığı) ve ivazsız (karşılıksız) olmak üzere 2 şekilde yapılabilmektedir.

İvazlı mirastan feragat sözleşmesi ile mirasçı aldığı bir karşılık (bedel) sebebiyle miras hakkından feragat etmektedir. Bu alınan karşılığa ivaz denilir. İvaz bir para olabileceği gibi belirli bir malın kendisine verilmesi veya mirasçının borçlarının ödenmesi gibi bir karşılık olabilmektedir. Bu feragat ile birlikte mirasçının alt soyu da miras hakkından feragat etmiş olur. Ancak taraflar anlaşarak bu durumun aksini kararlaştırabilirler.

İvazsız mirastan feragat sözleşmesi ise miras bırakan hiçbir yükümlülük ve borç altına girmeden yani karşılıksız bir şekilde mirasçısı ile mirasından feragat etmesi konusunda anlaşmaktadır. Burada ivaz, karşılık bulunmamaktadır. Mirasçılar hiçbir menfaat almadan miras hakkından miras bırakan ile anlaşarak vazgeçmektedir.

Mirastan Feragatin Sonuçları

Feragat ile birlikte mirasçının terekeyle ilişiği kesilir. Bir diğer deyişle, feragat eden mirasçı miras bırakanın ölümü ile birlikte artık mirasçı sıfatı kazanamaz. Miras hakkından feragat eden mirasçının miras payı, miras bırakanın diğer mirasçıları arasında ve miras payları oranında paylaşır.

İvazlı feragat ile feragat eden mirasçının alt soyu aksi kararlaştırılmadıkça artık mirasçı gibi miras bırakanın mirasçısı olamaz. İvazsız yapılan feragatte ise alt soyun mirasçılığı aksi kararlaştırılmamışsa feragatten etkilenmez.

Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmış olup bu kişinin herhangi bir sebeple mirasçı olamaması hâlinde, feragat hükümden düşer.   Mirastan feragate ilişkin yapılan sözleşme belli bir kişi lehine yapılmamışsa, en yakın ortak kökün altsoyu lehine yapılmış sayılır ve bunların herhangi bir sebeple mirasçı olamaması hâlinde, feragat yine hükümden düşer.

Mirasın açılması anında tereke, borçları karşılayamıyorsa ve borçlar mirasçılar tarafından da ödenmiyorsa, feragat eden ve mirasçıları, alacaklılara karşı feragat için ölümünden önceki beş yıl içinde miras bırakandan almış oldukları karşılıktan, mirasın açılması anındaki zenginleşmeleri tutarında sorumludurlar.

Mirastan Feragatin, Reddi Miras ve Miras Taksim Sözleşmesinden Farkları

Mirasın reddi ile mirastan feragat arasında bazı farklar vardır. Mirastan feragatte mirasçı ve miras bırakan arasında anlaşıp sözleşme akdedilerek yapılır. Oysa reddi miras mirasçının tek taraflı iradesi ile yapılmaktadır. Miras hakkından feragat miras bırakan sağ iken gerçekleştirilmektedir. Fakat reddi miras ancak miras bırakanın vefatından sonra yapılmaktadır. Yine feragat bir karşılık alınması sebebiyle yapılabilecekken, mirastan ret karşılıksız olarak yapılmaktadır. Mirasın reddine ilişkin daha fazla bilgi edinmek için reddi miras adlı yazımızın üzerine tıklayarak okuyabilirsiniz.

Miras hakkından feragat ile miras taksim sözleşmesi arasında da farklar bulunmaktadır. En temel haliyle mirastan feragatin olumsuz bir miras taksim sözleşmesi olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte miras taksim sözleşmesi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için miras taksim sözleşmesi adlı yazımızın üzerine tıklayarak okuyabilirsiniz.

Miras hakkından feragat edilmeden önce mirasçının gerçekte elde edebileceği yasal miras hakkını bilmesi kendisi açısından önem arz etmektedir. Aksi halde neden feragat ettiğini bilmeyen mirasçı ummadığı bir hak kaybına uğrayabilecektir. Bu sebeple yasal miras payları hakkında bilgi edinmek için miras nasıl paylaşılır adlı yazımızı üzerine tıklayarak okuyabilirsiniz.

Mirastan feragat sözleşmesi teknik, hukuki ve şekli birçok detayı bünyesinde barındırdığından bir miras avukatı eşliğinde yapılması, olası hak kayıplarının önüne geçilmesi için önem arz etmektedir.

Av. Ömer ERKUŞ

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »