09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Mirasta Mal Paylaşımı

Mirasta Mal Paylaşımı

Mirasta mal paylaşımı nedir? Türk Medeni Kanunu’nun 495-501 maddeleri arasında mirasta mal paylaşımının ne olduğu ve ne şekilde yapılacağı düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu, miras paylaşımında zümre(derece) sistemini benimsemiştir.  Zümre sistemi kanunda 3 gruba ayrılarak açıklanmıştır. Bunlar 1. Derece mirasçılar, 2.derece mirasçılar, 3. Derece mirasçılarıdır.

Mirasta mal paylaşımı yapılabilmesi için zümre sistemiyle ilgili bir takım genel kuralların bilinmesi gerekmektedir.

  • Birinci kural; zümre sisteminde aşağıdan yukarıya doğru (1. Zümreden 3. Zümreye doğru) mirasın geçeceğidir. Bir diğer deyişle miras önce 1. dereceye sonra 2. dereceye ve en son 3. dereceye geçecektir.
  • İkinci kural ise zümreler arası geçiş için o zümrede hiçbir mirasçının bulunmaması gerektiğidir. Yani 1. Zümrede mirasçı varsa miras, 2. ve 3. zümreye geçmeyecektir.
  • Üçüncü kural ise o zümrede zümre başı hayatta ise miras, onun alt soyuna geçmemektedir. Burada zümre başı terimini açıklamakta fayda vardır. Zümre başı mirasın o zümrede geçeceği ilk kişi veya kişilerdir. Örnek vermek gerekirse miras bırakanın 2 çocuğu varsa miras bu 2 çocuğa geçer, bu 2 çocuk hayatta iken bu 2 çocuğun çocuklarına miras geçmemektedir.

Özetle mirasta mal paylaşımı için zümre sistemiyle ilgili bilinmesi gereken temel kurallar bunlardır.

Mirasta Mal Paylaşımı İçin Zümre(Derece) Sistemi

  1. Zümre yasal mirasçılar; Miras bırakanın alt soyu bu grupta yer alır. Alt soyun içine çocuklar ve onlardan üreyen herkes girmektedir. Özetle bu gruba miras bırakanın çocukları ve torunları girmektedir.
  2. Zümre yasal mirasçılar; Miras bırakanın anne ve babası ve onlardan üreyenler bu grupta yer alır.
  3. Zümre yasal mirasçılar; Bu gruba ise miras bırakanın büyük annesi, büyük babası ve onlardan üreyenler girmektedir.

Aynı Zümre İçindeki Kişiler Arasında Mal Paylaşımı: Mirasta mal paylaşımı için her bir zümre kendi içinde astlık- üstlük ilişkisi olmadan miras paylaşımından eşit şekilde pay alır. Örneğin anne babanın iki çocuğu varsa(1.derece mirasçı), onlardan kalacak olan miras her iki çocuk arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. Şayet çocuklardan biri miras bırakandan önce ölürse ve alt soyu da mevcut ise miras bu doğrultuda ölenin alt soyuna yine eşit miktarda akacaktır. Biraz daha açıklamak adına; miras bırakan 100.000 tl miras bırakmışsa ve miras bırakanın(eşi yoksa) aşağıdaki iki ihtimale göre miras bırakanın;

a-)2 çocuğu varsa: miras her iki çocuğa 50.000-tl ve 50.000-tl olarak pay alır.

b-)2 çocuğundan biri ölmüş ve ölen çocuğun 2 çocuğu varsa; miras bırakanın bir çocuğu 50.000-tl, ölen çocuğunun 50.000-tl miras payını ise ölen evladın 2 çocuğu 25.000-tl ve 25.000-tl olmak üzere alır.

Mirasta Mal Paylaşımı İçin Eşin Mirasçılığı

Eşin Yasal Miras Payı; Miras bırakanın eşi yukarıda ki bahsettiğimiz her 3 zümre ile birlikte mirasta pay sahibi olabilmektedir. Eşin mirastaki konumu ise mirasta mal paylaşımı için herhangi bir zümre içine girmemektedir. Yani eş zümrelere dahil değildir. Sadece miras hangi zümrede kalıyorsa o zümreyle birlikte mirasçı olmaktadır.

Eşin miras payının hangi oranlarda olacağı konusuna ise TMK md.499/1 de düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesine göre;

Sağ kalan eş, birlikte bulunduğu zümreye göre miras bırakana aşağıdaki oranlarda mirasçı olur:

  • Miras bırakanın alt soyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri(zümre)
  • Miras bırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısı(zümre)
  • Miras bırakanın büyük ana ve büyük babası ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü(zümre)
  • Her 3 zümrede de mirasçı yoksa mirasın tamamı eşe kalır.

Mirasta Mal Paylaşımı İçin Evlatlığın Mirasçılığı

Evlatlığın Yasal Mirasçılığı; Türk Medeni Kanunun uygulamasına göre mirasta mal paylaşımı için kan hısımlığı bakımından tek istisna evlatlık ve onun alt soyudur. Türk Medeni Kanunun 500. Maddesinde evlatlık ve alt soyunun evlat edinene kan hısımlığı gibi mirasçı olacağı belirtilmiştir. Evlatlığın evlat edinene mirasçı olmasının yanı sıra evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam etmektedir. Fakat burada daha önce bahsetmiş olduğumuz halefi yet ilkesinin bir istisnası mevcuttur. Şöyle ki; evlatlık ve alt soyu evlat edinene mirasçı olurken, evlatlığın evlat edinenden önce ölmesi halinde evlatlığın alt soyu(çocuğu) evlat edinenin mirasçısı olamayacaktır. Bu durum halefi yet ilkesinin bir istisnası olarak karşımıza çıkmaktadır. Özetle kanun aslında evlatlıkla evlat edinenin mirasçı olabileceğini ve evlat edinenin mirasının ancak evlatlık üzerinden evlatlığın alt soyuna geçebileceğini düzenlemiştir.

Mirasta Mal Paylaşımı İçin Evlilik Dışı Çocuğun ve Devletin Yasal Mirasçılığı

Evlilik Dışı Çocuğun Yasal Mirasçılığı; Evlilik dışı çocuğun yasal mirasçı olup, mirasta mal paylaşımı için, mirastan pay alabilmesinin iki yolu vardır. Bunlardan ilki soy bağının baba tarafından tanıma yoluyla kurulmasıdır. Bunlardan ikinci ise çocuk tarafından babalık davası açılarak hakim hükmüyle soy bağının kurulmasıdır. Soy bağının kurulması halinde evlilik dışı çocuklar, evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olurlar. Nitekim soy bağı tanıma veya mahkeme kararıyla kurulmayan çocuklar miras bırakana mirasçı olamamaktadırlar. Bu sebeple öncelikle evlilik dışı çocuğun babalık davası açarak miras bırakanla soy bağını kurması gerekmektedir.

Devletin Yasal Mirasçılığı; Mirasta mal paylaşımı yapılacaksa ve miras bırakan arkasında, mirasçı olarak hiç kimseyi bırakmadan ölürse son çare olarak tüm mirası devlete kalır. Zira devlet tüm yurttaşlarının zorunlu yasal mirasçısıdır.

Mirastan men etme ilgili makalemizi okuyabilir ve konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »