09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Miras Taksim Sözleşmesi

Miras Taksim Sözleşmesi

Miras taksim sözleşmesi nedir ? Mirasçıların tamamının bir araya gelip terekede ki malları aralarında ne şekilde paylaşacaklarına karar verdikleri sözleşmeye miras taksim sözleşmesi denmektedir.

Kural olarak miras bırakanın vefatı ile birlikte miras kendiliğinden mirasçılara geçer. Mirasın mirasçılara geçmesi ile birlikte miras bırakanın tüm malları üzerinde mirasçılar el birliği ile ortak olurlar. Burada ki el birliği ile ortak olmadan kasıt bir malın birden fazla sahibinin olmasıdır. Mirasın yasal olarak nasıl bölüştürüleceğine ilişkin bilgi edinmek için miras nasıl paylaşılır adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Mirasçılar elbirliği tereke malları üzerinde ortak olduktan sonra her bir mirasçı bu ortaklığın her zaman giderilmesini (malların bölüştürülmesini) talep edebilmektedirler. Ortaklığın giderilmesi miras taksim davası açılması yoluyla veya mirasçılar arasında miras taksim sözleşmesi imzalanması ile mümkün olabilmektedir.

Miras Taksim Sözleşmesi Düzenlemesi

Türk Medeni Kanunu 676. maddesi ile miras taksim sözleşmeleri düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre;

Öncelikle mirasçılar arasında payların oluşturulması ve fiilen alınması veya aralarında yapacakları paylaşma sözleşmesi mirasçıları bağlayacağı belirtilmiştir. Akabinde de paylaşma sözleşmesiyle mirasçıların, tereke mallarının tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin miras payları oranında paylı mülkiyete dönüştürülmesini de kabul edebilirler. Paylaşma sözleşmesinin geçerliliği yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır. Yine tüm mirasçıların taksim hususunda anlaşarak sözleşmeyi imzalamaları gerekmektedir. Mirasçılardan birinin bile imzalamaması sözleşmeyi geçersiz kılar.

Miras taksim sözleşmesi yapıldıktan sonra herhangi bir mirasçının sözleşmeye aykırı davranarak tasarrufta bulunması halinde diğer mirasçılar bu tasarrufun iptali için tapu iptali ve tescil davası açabilir.

miras taksin sözleşmesi

Miras Taksim Davası

Mirasçılardan her biri el birliği ile mülkiyetin sonlandırılıp malların bölüştürülmesi için dava yoluna da başvurabilir. Dava da aynen taksim veya satış yoluyla paranın bölüştürülmesine karar verilebilir. Öncelik aynen taksim yoluyla el birliği mülkiyetin giderilmesidir. Bunun mümkün olmaması halinde satış yoluna gidilecektir. Satış herkese açık ve açık artırma yoluyla yapılır. Ancak mirasçılar sadece mirasçılar arasında satışın yapılmasına da karar verebilir. Bu takdirde satış mirasçılar arasında açık artırma usulünde yapılır.

Dava açıldıktan sonra mirasçılar arasında miras taksimi sözleşmesi yapar ve mahkemeye sunarsa hakim bu sözleşmeye göre malları bölüştürür. Bu davada görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Bu dava ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için izalei şuyu isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

Miras taksim sözleşmesi ve bununla bağlantılı işlemlerin bir miras avukatı eşliğinde yürütülmesi olası hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından önemlidir.

Av. ÖMER ERKUŞ

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »