09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Mecidiyeköy Boşanma Avukatı

Mecidiyeköy Boşanma Avukatı

Mecidiyeköy boşanma avukatı çalışma alanı başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Boşanmaya ilişkin düzenlemeler Türk Medeni Kanununda aile hukuku başlığı altında kanun koyucu tarafından düzenlenmiştir. Mecidiyeköy boşanma avukatı boşanma davası kapsamında ve dava sonrası ortaya çıkan hukuki sonuçlar hakkında çalışmalar yapmakta ve bu hususta müvekkillerine danışmanlık ve dava hizmeti vermektedirler. Boşanma davası sırasında ve davadan sonra ortaya çıkan en önemli hukuki sonuçlar mal paylaşımı, nafaka, velayet, müşterek çocukların anne-babayla kişisel ilişki kurması konularıdır.

Mal paylaşımı konusu boşanma davası kesinleştikten sonra gündeme gelmektedir. Bu yazımızda daha çok boşanma davası üzerinde durulacağından boşanma davalarında mal paylaşımı ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler boşanma davalarında mal paylaşımı adlı yazımızı okuyabilirler.

Boşanma Sebepleri

Kanun koyucu tarafından boşanma sebepleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir. Kanun uyarınca boşanma sebepleri; zina nedeniyle boşanma davası, hayata kast, pek kötü muamele veya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin sarsılmasıdır.

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması : Evlilik birliğinin temelden sarsılması eşler arasında anlaşamama halini yani şiddetli geçimsizlik durumunu ifade etmektedir. Şiddetli geçimsizlik durumunun varlığı halinde eşlerden biri Mecidiyeköy boşanma davası açabilir.

Zina Sebebiyle Boşanma: Eşlerden birinin zina etmesi halinde diğer eş zina nedenine dayalı boşanma davası açabilmektedir. Dava açan eş boşanma sebebini öğrendikten sonra altı ay içinde ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl içinde dava açması gerekmektedir. Süre geçtikten sonra açılan dava ise mahkeme tarafından reddedilecektir.

Hayata Kast - Pek Kötü Muamele, Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma: Eşlerden biri diğer eşe kötü davranır, hayatına kasteder veya ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunursa bu eş boşanma davası açabilir. Burada yasal dava açma süresi öğrenmeden itibaren altı ay ve her halükarda ilgili davranışın gerçekleşmesinden sonra beş yıldır.

Haysiyetsiz Hayat Sürme ve Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası: Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bundan ötürü bu eşle birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş boşanma davası açabilmektedir.

Terk Sebebiyle Boşanma Davası: Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek kastıyla diğer eşi terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılığın en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilmektedir. Burada önemle belirtmek gereken diğer durum ise; eşini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen tarafın terk etmiş sayılmasıdır.

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası: Eşlerden biri akıl hastası olur da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse ve hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilirse bu eş boşanma davası açabilmektedir. Boşanma davası açmaya hakkı olan eş dava da dilerse boşanma, dilerse ayrılık kararı verilmesini isteyebilmektedir. Boşanma sebebi ispatlanırsa, hâkim boşanmaya veya ayrılığa davada karar verecektir.

Mecidiyeköy Boşanma Avukatı

Boşanmada Avukat Müvekkil İlişkisi

Mecidiyeköy boşanma avukatı öncelikli olarak müvekkili boşanmaya iten sebepleri müvekkilden bizzat dinler ve anlatılanları bir görüşme tutanağı ile kayıt altına alır. Bu görüşme tutanağı müvekkil ve Mecidiyeköy boşanma avukatı arasında gizli kalır. Müvekkil bu görüşme tutanağına hangi hususların mahkemede açıklanmasını isteyip istemediğini belirtir. Böylece kullanılması istenen bilgiler avukat tarafından mahkemede kullanılır.

Boşanma davalarında bahsi geçen konular çoğu zaman bir evliliğin en gizli kalmış mahrem konularını oluşturur. Bu sebeple müvekkil boşanma gerekçelerini dile getirirken utanma hissi yaşayabilir. Ancak bu gibi durumlarda en önemli öncelik müvekkilin kendini güvende ve rahat hissederek gerçeklerin eksiksiz şekilde avukat tarafından bilinmesi yani aktarılması gerekmektedir. Zira davanın başarılı şekilde sonuçlandırılması için bu çok önemlidir. Bu sebeple özellikle boşanma davalarına ilişkin yapılan görüşmelerde, avukatın üçüncü kişiler olmaksızın müvekkille görüşmesinin yapılmasına ayrıca dikkat edilmesi gerekmektedir.

Boşanma davaları bünyesinde çok fazla hukuki ve teknik detay barındırdığından bu davalarda bir boşanma avukatı ile çalışılması olası hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından önem arz etmektedir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »