09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Şişli Boşanma Avukatı

Şişli Boşanma Avukatı

Şişli boşanma avukatı, çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Boşanmaya ilişkin kanuni düzenlemeler Türk Medeni Kanununda aile

Devamını oku »
Beşiktaş Boşanma Avukatı

Beşiktaş Boşanma Avukatı

Beşiktaş boşanma avukatı ağırlıklı olarak çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Kanun koyucu tarafından boşanmaya ilişkin düzenlemeler

Devamını oku »
ataşehir boşanma avukatı

Ataşehir Boşanma Avukatı

Ataşehir boşanma avukatı – boşanma avukatının çalışma alanlarının başında çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davası ve mal paylaşımı davaları gelmektedir. Kanun koyucu tarafından boşanmaya ilişkin

Devamını oku »
itirazın kaldırılması

İtirazın Kaldırılması

itirazın kaldırılması davası ve itirazın kaldırılması nedir ? Alacaklı alacağını alabilmek adına borçluya icra takibi başlatabilir. İcra takibi kapsamında icra dairesi alacaklıya ödeme emri tebliğ

Devamını oku »
pendik boşanma avukatı

Pendik Boşanma Avukatı

Pendik boşanma avukatı, boşanma avukatı çalışma alanları, başlıca aile mahkemesi nezdinde görülen boşanma davaları ve bu davalar ile bağlantılı mal paylaşım, velayet davası, babalık davası

Devamını oku »
İstihkak Davası

İstihkak Davası

İstihkak davası nedir ? Alacaklı alacağını alabilmek için borçluya icra takibi başlatabilir. İcra takibi kapsamında alacaklı borçlunun mallarını haczedip, paraya çevirerek alacağını alır. Alacaklı icra

Devamını oku »
İcra Mahkemesi

İcra Mahkemesi

icra mahkemesi nedir ? 2128 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre icra uyuşmazlıklarına bakmakla görevli mahkemeye icra mahkemesi denir. İcra mahkemesinin, hukuk uyuşmazlıklarında icra hukuk

Devamını oku »