09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Görevi Kötüye Kullanma Suçu

Görevi Kötüye Kullanma Suçu

Görevi kötüye kullanma suçu nedir? Kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle sahip oldukları nüfuzu hukuka aykırı olarak kullanmak suretiyle, mesleki sorumluluklarına aykırı davranmaları veya bilerek bu sorumlulukları

Devamını oku »
Hırsızlık Suçu

Hırsızlık Suçu

Hırsızlık suçu nedir? TCK madde 141’e göre hırsızlık; zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden

Devamını oku »
Kasten Yaralama Suçu

Kasten Yaralama Suçu

Kasten yaralama suçu nedir? Bir kimsenin bilerek ve isteyerek başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına sebep olan hareketi gerçekleştirmesi sonucunda

Devamını oku »
Kasten Öldürme Suçu

Kasten Öldürme Suçu

Kasten öldürme suçu nedir? Bir kimsenin başka bir insanın hayatına bilerek ve isteyerek yani kasti bir şekilde son vermesidir. ‘’Hayata karşı suçlar’’ kapsamına giren bu

Devamını oku »
Yağma Gasp Suçu

Yağma (Gasp) Suçu

Yağma gasp suçu nedir? Bir kimsenin kendisine ait olmayan menkul(taşınır) bir malı, cebir ve tehdit yoluna başvurmak koşuluyla malın sahibi veya zilyedi olan kişiden zorla

Devamını oku »
İstinaf Nedir

İstinaf Nedir

İstinaf nedir sorusu, “ilk derece mahkemeleri tarafından verilen son kararlardaki hataların ve hukuka aykırılıkların giderilmesini sağlayan bir kanun yoludur” şeklinde cevaplanabilir. 20.07.2016 tarihinde istinaf incelemesi

Devamını oku »
İdari Para Cezası

İdari Para Cezası

İdari para cezası, Kanun koyucu hukuk sistemimizde iki tür para cezası öngörmektedir. Bunlar; Adli para cezası ve idari para cezası olarak ikiye ayrılır. Adli para cezaları

Devamını oku »
Adli Para Cezası Nedir

Adli Para Cezası Nedir

Adli para cezası nedir? Türk ceza kanununa göre, suç teşkil eden fiili işlediği sabit olan sanığa mahkeme tarafından hapis cezası, adli para cezası veya güvenlik

Devamını oku »
Temyiz Nedir

Temyiz Nedir

Temyiz nedir sorusuna verilebilecek en basit cevap; temyiz bir kanun yoludur ve ilk derece mahkemelerinde verilen kararların itiraz üzerine incelendiği son yargı basamağıdır, olacaktır.  Hukuki

Devamını oku »
Asliye Ticaret Mahkemesi Nedir

Asliye Ticaret Mahkemesi Nedir

Asliye ticaret mahkemesi nedir? Ticaret kanunu tarafından özel olarak kurulmuş, herhangi bir sınır ve miktar bulunmaksızın ticari niteliği olan tüm çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevli

Devamını oku »

Cezanın Ertelenmesi Nedir

Cezanın ertelenmesi nedir? Ceza hukuku düzenlemelerine göre, kişiler kanunlarda suç olarak tanımlanmış fiilleri gerçekleştirdikleri takdirde ceza kanunlarımızda düzenlenen yaptırımlara tabi tutulurlar. Bu yaptırımlar ise; hapis

Devamını oku »