09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Hizmet Tespiti Davası

Hizmet Tespiti Davası

Hizmet tespiti davası nedir? Kural olarak her işçinin, çalıştığı süre boyunca işvereni tarafından sigorta bildiriminin yapılması ve primlerinin ödenmesi gerekmektedir. Fakat uygulamada ne yazık ki

Devamını oku »
Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanunu’nun 157. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesi uyarınca dolandırıcılık suçu; failin bir takım hileli ve aldatıcı davranışlarda bulunarak mağduru zarara uğratması

Devamını oku »
Mirastan Men Etme

Mirastan Men Etme

Mirastan men etme nedir? Günlük hayatta sık sık karşımıza çıkan ‘’evlatlıktan reddetme’’, ‘’evlatlıktan çıkarma’’, ‘’mirastan çıkarma’’ gibi ifadeler aslında mirasçılıktan çıkarma kurumuna verilen isimdir. Bir

Devamını oku »
Çekişmeli Boşanma Nedir

Çekişmeli Boşanma Nedir

Çekişmeli boşanma nedir? Günümüzde maddiyat, aldatma, aile içi şiddet ya da buna benzer pek çok durumdan dolayı boşanmalar gerçekleşmektedir. Boşanmalarda sebepler değişkenlik gösterirken boşanma çeşitleri

Devamını oku »
Ağır Ceza Avukatı

Ağır Ceza Avukatı

Ağır ceza avukatı mesleki olarak ceza alanını seçmiş olan avukatlardır. Bununla birlikte ağır ceza avukatları suçun ağırlığına göre alt sınır belirli bir miktarın üstünde kalan

Devamını oku »
Ceza Avukatı Ücretleri

Ceza Avukatı Ücretleri

Ceza avukatı ücretleri konusunda bilgi sahibi olabilmek için öncelikle ceza avukatı kimdir sorusunu cevaplandırmak gerekmektedir. Ceza avukatı, avukatlar arasında, ceza hukuku davaları ya da idari davalardan

Devamını oku »
Ceza Avukatı

Ceza Avukatı

Ceza avukatı, ceza kanunlarında ve ilgili diğer mevzuatlarda ceza öngörülen suçlarla ilgili davalara bakan avukatlara verilen isimdir. Bir başka ifadeyle, ceza soruşturmalarına ve ceza davalarına

Devamını oku »
İhbar Süresi ve İhbar Tazminatı

İhbar Süresi ve İhbar Tazminatı

İhbar süresi ve İhbar tazminatı nedir? Kanun koyucu işçinin iş akdini feshederek hemen işten ayrılabilmesinin veya işverenin iş akdini feshederek işçiyi hemen işten çıkarabilmesini engellemek

Devamını oku »
Boşanmanın En Önemli Kuralları

Boşanmanın En Önemli Kuralları

Boşanmanın en önemli kuralları olarak önceliğin sabırlı olmak gerekmektedir. Günümüz şartlarında boşanma kimsenin istemediği ancak birçok çift tarafından gerçekleştirilen bir eylem olarak bilinmektedir. Her ne

Devamını oku »

Fazla Mesai

Fazla mesai / fazla çalışma nedir? İş kanunu ile çalışan işçilerin haftada en çok ne kadar çalışabilecekleri kanun koyucu tarafından düzenlenmiş olup, bu haftalık süreyi

Devamını oku »
Arabuluculuk(İş Hukuku)

Arabuluculuk (İş Hukuku)

İş hukukunda arabuluculuk nedir? Kanun koyucu işçilik alacakları hakkında olmak kaydıyla, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıklarda sorunların mahkemeye taşınmadan önce bir arabulucu nezdinde giderilmesini

Devamını oku »
Evlilik Tazminatı

Evlilik Tazminatı

Evlilik tazminatı ve evlilik sebebiyle kıdem tazminatı nedir? İş hukuku kapsamında sigortalı olarak çalışan kadına kanun koyucu birtakım ayrıcalıklar sağlamıştır. Bu ayrıcalıklardan en önemlilerinden biri

Devamını oku »