09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Ecrimisil Davası

Ecrimisil Davası

Ecrimisil davası nedir ? Taşınmazın tasarrufta bulunma yetkisine sahip olmayan bir kişi tarafından kullanılmasına haksız işgal denilmektedir. Bir diğer deyişle taşınmaz sahibinin rızası dışında taşınmazın

Devamını oku »
Evlenirken Alınan Tazminat

Evlenirken Alınan Tazminat

Evlenirken Alınan Tazminat olarak anılan ve işçilik alacaklarından birini oluşturan bu tazminat esasen kıdem tazminatının bir başka görünüşüdür. Evlilik tazminatına ilişkin açık kanuni düzenleme 1475

Devamını oku »
Ayrımcılık Tazminatı

Ayrımcılık Tazminatı

Ayrımcılık tazminatı, iş hukuku alanında işverenin yükümlülük ve borçları konusunda işlenen bir tazminat çeşididir. İş kanunu mevzuat gereği bu tazminat işverenin borçları altında düzenlenmektedir. İşverenin

Devamını oku »
Kişisel Veri Nedir?

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri nedir ? Kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ait her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır.

Devamını oku »
Verbis Nedir

Verbis Nedir ?

Verbis nedir ? VERBİS’in açılımı; Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemidir. Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi çok sayıda işletmeyi ilgilendirmektedir. Kişilerin özel nitelikli bilgilerini, verilerini bulunduran

Devamını oku »
KVKK NEDİR

KVKK Nedir?

KVKK nedir ? Kişisel verilerin korunması kanununun kısaltmasıdır. Günümüzde başlıca teknoloji ve iletişim alanlarında meydana gelen gelişmeler ve hızlı dijitalleşme sonucunda kişilere ait birçok bilgi

Devamını oku »
Mala Zarar Verme Suçu

Mala Zarar Verme Suçu

Mala zarar verme suçu nedir? TCK madde 151’e göre; başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale

Devamını oku »
Denetimli Serbestlik

Denetimli Serbestlik

Denetimli Serbestlik nedir? Hükümlünün cezasının bir kısmını ceza infaz kurumunda geçirdikten sonra cezasının kalan kısmını infaz kurumunda değil de toplumla iç içe bir şekilde sosyal

Devamını oku »
Suçta Tekerrür

Suçta Tekerrür

Suçta tekerrür nedir? Daha önce bir suç işleyip de cezası kesinleşen kişinin sonradan yasada belirtilen süreler içinde tekrardan suç işlemesi halinde daha ağır bir yaptırım

Devamını oku »
Hizmet Tespiti Davası

Hizmet Tespiti Davası

Hizmet tespiti davası nedir? Kural olarak her işçinin, çalıştığı süre boyunca işvereni tarafından sigorta bildiriminin yapılması ve primlerinin ödenmesi gerekmektedir. Fakat uygulamada ne yazık ki

Devamını oku »
Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanunu’nun 157. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesi uyarınca dolandırıcılık suçu; failin bir takım hileli ve aldatıcı davranışlarda bulunarak mağduru zarara uğratması

Devamını oku »