09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Kasten Yaralama

Kasten Yaralama

Kasten yaralama 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinde düzenlenmiştir. Bu suçta korunan hukuksal yarar kişinin beden bütünlüğüdür. Beden bütünlüğünden kasıt; kişinin anatomik olarak bedeni

Devamını oku »
Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapu iptal ve tescil davası nedir ? Kural olarak taşınmaz mülkiyeti tapuda tescille kazanılmaktadır. Ancak tapuda yapılan tescil geçerli olmayan veya gerçek dışı bir hukuki

Devamını oku »
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi arsa sahibinin arsasının belirli paylarının mülkiyetini, yüklenicinin arsa üzerine inşa edeceği yapının belirlenen bağımsız bölümlerinin teslimi karşılığında yükleniciye devretmeyi taahhüt ettiği

Devamını oku »
Velayet Davası Sonuçları

Velayet Davası Sonuçları

Velayet davası sonuçları bakımından müşterek çocuğun hayatını doğrudan etkileyen davalardır. Velayet Davası başlıklı makalemizde velayete ilişkin kararların hangi davalarda ve hangi kıstaslarda verildiğinden bahsedilmiştir. Gerek

Devamını oku »
Velayet Davası

Velayet Davası

Velayet davası eşlerin boşanma davası sonuçlandığında henüz dünyaya gelmemiş olan müşterek çocuklarının doğumdan sonra velayetinin belirlenmesi için açılan davadır. Boşanma davası sürerken hayatta olan çocuklar

Devamını oku »
nafaka ödememenin cezası

Nafaka Ödememenin Cezası

Nafaka ödememenin cezası diğer tüm suçlarda olduğu gibi kanunla belirlenmiştir. İstisnaları saklı kalmak kaydıyla basit icra takiplerinde borcun ödenmemesi bizim hukukumuzda cezai anlamda bir suç

Devamını oku »
İsim Değiştirme Davası

İsim Değiştirme Davası

İsim değiştirme davası Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenmiş ve uygulaması Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca gerçekleşen bir dava çeşididir. Esas isim, kişinin nüfus kütüğüne kaydı sırasında

Devamını oku »
Kamulaştırmasız El Atma Davası

Kamulaştırmasız El Atma Davası

Kamulaştırmasız el atma davası nedir? Kamuya dair hizmetlerin düzgün ve sağlıklı yürütülebilmesi için özel mülkiyete tabi bazı taşınmazların kamu idarelerine tahsis olunması gerekebilmektedir. Anayasa’nın 46.

Devamını oku »
Kira Tespit Davası

Kira Tespit Davası

Kira tespit davası (kira uyarlama davası) nedir ? Taşınmazlarını kiraya veren mülk sahipleri kira sözleşmelerinde belirli bir artış oranı belirleyebilmektedirler. Bazen de kiraya verenler kira

Devamını oku »