09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Maaşımı Alamıyorum

Çalışanların vaktinde ödenmeyen maaşları; iş hayatının en önemli sorunları arasında bulunmaktadır. Maaşımı alamıyorum şikayetinde bulunan insanlar için 4857 sayılı İş Kanunu’nun birtakım düzenlemeleri yer almaktadır. Ücreti zamanında ödenmeyen çalışanların hakları yasalarla koruma altındadır. Maaşımı alamıyorum şikayetinde bulunan kişilerin izlemesi gereken yollar, 4857 sayılı İş Kanunu doğrultusunda belirlenmiştir.

İş hukuku dalını kapsayan iş kanununun  32. maddesine göre işverenin, çalışanlarının ücretlerini en geç bir ay içerisinde ödemesi gereklidir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleriyle beraber ödeme süresinin bir haftaya indirilmesi mümkün olmaktadır.

Bu madde doğrultusunda, işveren, çalışanlarının ücretini, kanunlar, iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri hükümleri doğrultusunda hesaplamak ve vaktinde ödemek zorundadır. İş Kanununun 34.maddesine göre ücret, ödeme gününden itibaren 20 gün içerisinde ödenmek zorundadır.

Maaşını Alamayan Çalışanlar Neler Yapabilir?

Maaşımı alamıyorum şikayetinde bulunan işçi, iş görme zorunluluğunu yerine getirmeyebilir. Kişisel talepleri doğrultusunda işini yerine getirmeme kararı alan işçilerin sayısal olarak toplu bir nitelik kazanmalarına rağmen grev olarak nitelendirilmeleri mümkün değildir.

Çalışanların gününde ödenmeyen ücretleri için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranları geçerli olmaktadır. Maaşımı alamıyorum şikayetinde olan işçilerin, iş akitlerinin çalışmadıkları için feshedilmesi söz konusu değildir. Maaşını alamayan işçilerin yerine yeni işçilerin alınması asla mümkün değildir.

Ayrıca, maaşını alamayan işçilerin yaptığı işlerin başkalarına yaptırılması söz konusu olamaz. Bu bağlamda, maaşımı alamıyorum şikayetinde olan işçilerin yasal hakları güvence altındadır. Tecrübeli bir iş davası avukatı süreci en iyi şekilde yönetecektir.

Maaşını Alamayan Çalışanın İzlemesi Gereken Yollar

İş Kanunu doğrultusunda bir işveren, çalışanının maaşını 20 günden fazla geciktiremez. 20 günden fazladır maaşımı vermiyorlar diyen çalışan, kendi isteği doğrultusunda işten ayrılma hakkına sahiptir.

Maaşını alamayan çalışanın işten ayrılmayı tercih etmesi durumunda kıdem tazminatı başta olmak üzere tüm haklarını alması söz konusu olacaktır. Bunun dışında, işverenin 20 günlük geciktirme hakkı, birtakım nedenlerin varlığına bağlıdır.

Örneğin; deprem, sel, hastalık ve yangın gibi sebeplerden dolayı işveren, çalışanlarının maaşını geciktirme hakkına sahiptir. Ancak, hiçbir işveren, kendi isteği ve iradesi doğrultusunda çalışanlarının maaşlarını geciktiremez. Maaşımı alamıyorum diyen bir çalışanın yapması gereken tek taraflı olarak iş akdini sonlandırmaktır.

Maaş haczi ile ilgili bilgi almak için ilgili makalemizi okuyabilirsiniz.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »