09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Maaş Haczi

İcra takibi esnasında alacağın tahsil edilmesi için en sık başvurulan yöntemlerin başında maaş haczi gelmektedir. Maaş haczi uygulanmasına sıklıkla rastlanılır. Çalışan kimselerin kredi, kredi kartı ve borçlanma gibi sebeplerden kaynaklanan ödenmeyen borçlarından dolayı kanunlar tarafından belirlenmiş yasalara dayanılarak alacaklı tarafın borçlu kimsenin maaşına haciz koyması mümkün olmaktadır.

Maaş haczi; icra takibinin kesinleşmesinden sonra uygulanmaya konmaktadır. Maaş haczinin uygulanabilmesi için öncelikli olarak alacaklının veya alacaklı vekilinin ilgili icra müdürlüğünden borcu olan kişinin SGK kaydını sorgulatması gerekir.

SGK kaydının sorgulanmasının hemen ardından borçlu kişinin çalışma durumu, çalışıyorsa nerede çalıştığı ve iş yerinin adresi öğrenilmektedir. Bundan sonra, maaş haczi uygulanması işlemlerine başlanmaktadır.

Maaş Haczinin Uygulanması

Maaş haczi uygulamasında çalışan kişinin iş yerine icra müdürlüğü tarafından maaş haczi müzekkeresi gönderilmektedir. Bu bildirim sonucunda iş yerinden borçlu kişinin maaşından kesinti yapılması talep edilir. Borçlunun maaşından yapılan kesintinin işveren tarafından icra dairesine ödenmesi istenir.

İşverenin, icra müdürlüğü tarafından yapılan bu bildirime uymaması, suç işlemesi anlamına gelmektedir. İşveren hakkında savcılık nezdinde suç duyurusunda bulunma hakkı oluşur. Bu durum, iş hukuku olarak kapsamına girmektedir.

Buna göre, bildirim sonucunda kesintinin icra dairesine ödenmemesi durumunda işverenin bir başka deyişle borçlu kişi dışındaki birinin hukuki sorumluluğu meydana gelmektedir. Bu durum, maaş haczinin uygulanma sürecinin farklı bir yöne doğru kaymasıdır.

Maaş Haciz Oranı Nedir?

Maaş, kısmi olarak haczi yapılabilecek mal varlıkları arasında yer almaktadır. Uygulanan kanun doğrultusunda borçlu kişinin maaşının en fazla dörtte biri haczedilebilmektedir. Kişinin eline geçen net ücretinden aile yardımı, asgari geçim indirimi ve çocuk parası düşülür. Kalan kısmın dörtte biri oranında paradan kesinti yapılır. Bu oranın borçlunun isteği dışında arttırılması mümkün değildir. Ancak, borçlunun isteği ve onayı doğrultusunda bu oranın arttırılması söz konusu olmaktadır.

Maaş haczi uygulamalarında çalışan kişinin devlette veya özel sektörde çalışıyor olmasının hiçbir önemi yoktur. Borcun nafakadan dolayı haczedilmesi durumunda ise haczedilecek oran, nafaka borcuna göre değişiklik göstermektedir. Maaşıma haciz geldi ne yapmalıyım, maaşımı alamıyorum gibi durumlarda söz konusu olduğunda hukuk bürosundan destek alabilirsiniz.

İşveren, belirlenen miktarı, haciz tebligatında verilen IBAN numarasına yatırmakla yükümlüdür.

 

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »