09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Küçükçekmece Ceza Avukatı & Ağır Ceza Avukatları

Küçükçekmece Ceza Avukatı

Küçükçekmece ceza avukatı dava portföylerini ağırlıklı olarak ceza hukuku alanında oluşturan avukatlara ceza avukatı veya ağır ceza avukatı denir. Peki ceza avukatı nedir ne iş yapar? Ceza avukatları ceza davalarında sanık müdafiliği veya müşteki vekilliği yaparak görev alırlar. Ceza avukatları ceza yargılamasında savunmayı temsil eder. Ceza avukatlarının ceza yargılamalarında başlıca görevleri şunlardır;

 • Ceza dosyasının incelenmesi
 • Sanık veya müşteki ile olay hakkında görüşme yapılması,
 • Dosya hakkında sanığa veya müştekiye ceza dosyası kapsamında hukuki bilgi aktarımı,
 • Sanık veya müştekinin ifadesinin hazırlanması,
 • Ceza dosyalarının savcılık ve mahkeme aşamalarının takibi,
 • Sanığın savunmasının yapılması,
 • Sanığın veya müştekinin elinde hazır olan delillerin mahkeme ve savcılığa sunumu elde hazır olmayan delillerin ise mahkeme ve savcılık aracılığı ile dosyaya girmesinin sağlanması,
 • Küçükçekmece ceza avukatı sulh ceza mahkemesinde sanığın savunmasını yapar,
 • Mahkemenin vereceği adli kontrol ve tutuklama kararına karşı itiraz yapılması,
 • Cezaevi ziyareti yapılması,
 • Savcılık mütalaasına karşı beyan ve itiraz sunulması,
 • Gerekmesi halinde istinaf ve temyiz kanun yollarına başvurulması vs. işlerdir.

En İyi Ceza Avukatı & Ceza Avukatı Ücretleri Nelerdir

Küçükçekmece ceza avukatı insanlar genelde ceza avukatları hakkında en iyi ceza avukatı kim veya en iyi ağır ceza avukatı kimdir sorusunu sormaktadırlar. Fakat en iyi ceza veya ağır ceza avukatı kimdir sorusunun cevabı yoktur. Zira hukukta hukuki sorunlar göreceli olduğundan en iyiyi belirleyebilecek bir kriter bulunmamaktadır. Bu sebeple insanlar en iyiyi aramak yerine ceza alanında uzman, tecrübeli ve iyi iş takibi yapan avukatları araştırmaları iyi bir ceza avukatı edinmeleri açısından faydalıdır.

Küçükçekmece Ceza Avukatı

İnsanlar avukat araştırırken ağır ceza avukatı fiyatları nedir, ceza avukatı ücretleri ne kadar, ceza avukatı ne kadar alır? soruları sıklıkla sormaktadırlar. Bu sebeple bu soruyu cevaplamak faydalı olacaktır. Ceza davalarının ücreti sanık vekilliği ve müşteki vekilliği yapılmasına göre, suça ve olayın karmaşıklığına göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple bir ceza avukatına danışılarak olayların avukata anlatılması ve fiyat alınması ücretin belirlenmesi için gereklidir.

Ceza Davasında Avukat Tutmak Şart mı? & Hangi Avukat Bakar?

Ceza davalarında avukat tutmak şart mı? sorusu insanların aklına gelebilmektedir. Küçükçekmece ceza avukatı olarak bu soruyu cevaplamakta fayda vardır.  Kişi kendi savunmasını kendi yapabileceği gibi istemesi halinde avukatı ile de savunmasını yapabilir. Ancak bazı suçlarda avukat tutulması zorunludur. Bu suçlar genelde ağır cezaları gerektiren suçlar olmaktadır. Bununla birlikte sürecin sağlıklı yürümesi ve olası hak kayıplarının yaşanmaması adına avukat eşliğinde dosyanın yürütülmesi önemlidir.

Küçükçekmece ceza avukatı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlarda suç olarak tanımlanan fiilleri gerçekleştiren kişiler hakkında ceza yargılaması yapılmaktadır. Ceza yargılaması aşağıda ki mahkemeler nezdinde yapılır ve bu mahkemelerde ceza avukatı görev alır.

 • Asliye ceza mahkemesi,
 • Ağır ceza mahkemesi,
 • Çocuk mahkemesi,
 • Çocuk ağır ceza mahkemesi,
 • Sulh ceza mahkemesi,
 • Fikri sinai haklar ceza mahkemesi nezdinde ceza yargılaması yapılmaktadır.

Küçükçekmece Ceza Avukatı

Peki ceza hukuku avukatı hangi davalara bakar? Küçükçekmece ceza avukatı, ceza avukatı ve ağır ceza avukatı tarafından genel olarak davalarda bakılan suçlar şunlardır;

 • Kasten öldürme suçu,
 • Kasten yaralama suçu,
 • Hakaret suçu,
 • Tehdit suçu
 • Yağma suçu
 • Hırsızlık suçu,
 • Güveni kötüye kullanma suçu,
 • Mala zarar verme suçu,
 • Dolandırıcılık suçu,
 • Zimmet suçu,
 • Rüşvet suçu,
 • Resmi belgede sahtecilik suçu,
 • Uyuşturucu madde ticareti suçu,
 • Uyuşturucu madde kullanma suçu
 • Konut dokunulmazlığını ihlal suçu,
 • Kişinin huzur ve sükununu bozma suçu,
 • Şantaj suçu,
 • Görevi kötüye kullanma suçu,
 • Cinsel saldırı suçu
 • Cinsel taciz suçu,
 • Ceza kanunlarında belirlenmiş diğer suçlardır.

Ceza Mahkemesi Tarafından Verilebilecek Kararlar

Küçükçekmece ceza avukatı ceza avukatlarının ceza yargılamasında asli görevi müvekkillerinin hak ve menfaatlerini ön planda tutarak en iyi şekilde savunulmalarını sağlamaktır. Peki yapılacak ceza yargılaması sonunda mahkemece verilebilecek cezalar veya kararlar nelerdir? Ceza yargılaması sonunda mahkeme mahkumiyet kararı, güvenlik tedbirlerine hükmedilmesi kararı, beraat kararı, ceza verilmesine yer olmadığı kararı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı (HAGB), ceza verilmesine yer olmadığı kararı, davanın düşmesi kararı verebilir.

 • Beraat Kararı: Yargılama sonunda failin suçu işlemediğine kanaat getirilmesi sonucunda cezaya hükmolunmamasını ifade eder, bir diğer failin suçtan aklandığı anlamına gelir.
 • Mahkumiyet kararı: Yargılama sonunda sanığın suçu işlediğine kanaat getirilmesi sebebiyle sanık hakkında verilen hapis cezası ile adli para cezasını ifade eder.
 • Ceza verilmesine yer olmadığı kararı: Failin gerçekleştirdiği fiil suç teşkil etmesine rağmen mahkeme belirli şartlar dahilinde fail hakkında ceza vermeyebilir. Buna ceza verilmesine yer olmadığı kararı denir. Ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilebilmesi için failin kusurunun olmaması veya kanunda belirtilen cezasızlık nedenlerinin somut olayda mevcut olması ve kanuni diğer şartların oluşmuş olması gerekmektedir.
 • HAGB kararı: Fail yargılama sonucu ceza almasına rağmen şartları oluşmuşsa mahkeme fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verebilir. HAGB kararı verilmesi halinde denetim süresinde ceza uygulanmaz. Fail denetim süresi içinde başkaca kasıtlı bir suç işlemez ve denetim yükümlülüklerine uyarsa denetim süresi sonunda hiç ceza almamış gibi işlem görür.
 • Güvenlik tedbirleri: Güvenlik tedbirleri TCK 53-60. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Güvenlik tedbirleri şunlardır; failin belirli hakları kullanmaktan mahrum edilmesi, kazanç-eşya müsaderesi, akıl hastasına ve çocuklara yönelik güvenlik tedbirleri, sınır dışı edilme, suçta tekerrür ve tüzel kişiler hakkında uygulanan güvenlik tedbirleridir.

Küçükçekmece ceza avukatı ceza yargılamaları bünyesinde çok fazla teknik ve hukuki detay barındırdığından  bu davalarda bir ceza avukatı ile çalışılması olası hak kayıplarının önlenmesi açısından önemlidir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »