09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Kredi Kartı İcralık Olunca Ne Yapmalıyım

Günümüzde hemen her kişinin kredi kartı bulunmaktadır. Kredi kartı icralık olunca ne yapmalıyım sorusuna güncel 2019 yılına ait bilgileri yazımızdan öğrenebilirsiniz. Kredi kartı kullanarak dönemlik borç oluşturan kimselerin borçlarını belirtilen süreler içerisinde ödemesi gerekmektedir. Belirtilen tarihler arasında ödenmeyen borçlar söz konusu olduğunda bankanın 90 gün boyunca beklemesi yasal olarak garanti altına alınmıştır. Ancak, bekleme süresi içerisindeki faizler, kişinin borcuna eklenir.

Bu dönemde, kişi, borcunun asgari tutarını ödediği takdirde 90 günlük süre sıfırlanmaktadır. Ancak,  faiz, borcun tamamının ödenmesine kadar işlemeye devam etmektedir. Kredi kartı borçlarının 90 gün boyunca ödenmediği durumlarda banka, 10-15 gün daha beklemeye devam eder.

Ancak, bu sürenin de bitmesiyle beraber kişinin dosyası, banka tarafından icra dairesine aktarılır. Bir başka deyişle, kişi, kredi kartı borcundan dolayı icralık olmuştur. İcra süreci başlaması durumunda donanımlı bir icra avukatı tercih edilerek davanın ilerleyişi hakkında detaylı bilgi alınabilmektedir.

Kredi Kartı Borcunun Avukatlık Olması

Kredi kartı icralık olunca ne yapmalıyım diye düşünenler, her zaman anlaşma yolunu tercih etmelidirler. Kredi kartı borcunun icralık olması halinde kişinin borcuna avukatlık ücreti ve dosya masrafları eklenmektedir. İcra ve iflas hukuku sürecinde kişinin borcuyla tamamen avukat ilgilenmektedir.

Avukatlar, borç sahibi kişiyle irtibata geçerler. Borcun tahsil edilmesi adına görüşmeler yapılır. Bu noktada, borcun ödenmesine dair anlaşma yapılması ve ödeme süreci, tamamen avukat ile borç sahibi kişiye bağlıdır. Bir başka deyişle, borcun ödenme süreci, oldukça esnektir.

Avukat ve borçlu kişi arasında yeni bir ödeme planı oluşturulur. Bu ödeme planına göre ödemeler, bizzat avukata yapılmaktadır.

Kredi Kartı Borcu Olan Kişinin Avukat İle Anlaşamaması

Kredi kartı icralık olunca ne yapmalıyım diye düşünenler, bazı durumlarda avukat ile anlaşamazlar. Bunun dışında, bazı durumlarda, borçlu kişi, yapılan anlaşmaya uymaz. Tam bu noktada, avukat, kişinin dosyasını, icra dairesine göndermektedir. Avukattan icra dairesine gönderilen borç dosyası doğrultusunda borcun, borçludan tahsil edilmesi adına haciz işlemleri başlatılır.

Borçlu kişinin hem ikamet adresine hem de kayıtlı olan tüm taşınmaz mal varlıklarına haciz gelmesi söz konusu olmaktadır. Borçlu kişinin sigortalı bir işte çalıştığı durumlarda maddi gelirine yani maaş haczi gelmesi mümkün olabilir. Ancak, emekli olan kişilerin emekli maaşlarına hiçbir şekilde haciz gelmesi söz konusu değildir. Maaşıma haciz geldi ne yapmalıyım gibi araştırmalarınız için yazımızı okuyabilirsiniz.

Kişinin mal varlığı olmadığında veya yetmediğinde kişi hakkında mahkumiyet kararı çıkartılır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »