09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Kiracıyı Tahliye Etmek

Kiracıyı tahliye etmek isteyenlerin öncelikli olarak kira sözleşmesi şartlarından haberdar olması gereklidir. Kira sözleşmesi; mal sahibinin malının kullanılmasını ve ondan yararlanılmasını kiracıya bırakması ve bunun karşılığında kiracıdan belirlenen kira bedelini ödemeyi üstlenmesini ifade ettiği sözleşmedir.

Kira sözleşmesinin süresinin dolmasıyla beraber herhangi bir bildirim yapılmadığı durumlarda kira sözleşmesi sona ermektedir. Kira sözleşmesinde hem kiracı hem de mal sahibi birbirlerine karşı yasal sorumluluklar taşımaktadır. Kiracıyı tahliye etmek için uygun durumlardan birisi, kiracının kira sözleşmesinde bulunan maddelere uymamasıdır.

Böyle bir durumda, kira sözleşmesi bitmeden ev sahibinin kiracıyı tahliye etmek gibi bir hakkı olmaktadır. Bunun dışındaki kiracı tahliye davalarında ise bazı koşulların oluşması gereklidir. Gayrimenkul hukuku hem kiracı hemde mülk sahibini kapsamaktadır.

Kiracı Tahliye Davası Nedir?

Kiracı tahliyesi, iki farklı yolla gerçekleşmektedir. Bunlardan birincisi, bildirim yoluyla yapılmaktadır. Diğeri ise tahliye davası yoluyla gerçekleşmektedir. Koşullar gerçekleştiği zaman, kanun koyucu, tahliye davası yoluyla kira sözleşmesinin sona erdirilmesine karar vermektedir.

Bildirim yoluyla kira sözleşmesinin sona erdirilmesi için kira sözleşmesinin en az 10 yıllık olması gerekmektedir. Kiracıyı tahliye etmek için ikinci yol olarak bilinen kira tahliye davasında ise kira sözleşmesinin mahkeme kararıyla sona erdirilmesi söz konusu olmaktadır.

Kira tahliye davasının açılması için kanun koyucu, iki farklı sebebi ortaya koymaktadır. Bu sebeplerden bazıları kiracıdan, bazıları ise ev sahibinden yani kiraya verenden kaynaklanmaktadır.

Kiracı Tahliye Davası Sebepleri Nelerdir?

Kiraya verenden kaynaklanan sebepler arasında kiraya verenin ihtiyacından kaynaklanan tahliye davası, inşa ve imar sebebiyle açılan tahliye davası ve yeni malikin ihtiyacından kaynaklanan tahliye davası bulunmaktadır.

Kiracıdan kaynaklanan sebepler arasında ise kiracının taahhüdünden kaynaklanan tahliye davası, haklı sebeplerden dolayı kiracıya verilen iki ihtar sonucunda açılan tahliye davası, kiracının kendi evinin bulunmasından kaynaklanan tahliye davası yer almaktadır. Kiracıyı tahliye etmek için gereken kiracı tahliye davasının açılması birtakım koşullar bulunmaktadır.

Süreli kira sözleşmesinin bitmesinden sonraki bir ay içerisinde tahliye davası açılmalıdır. Süresiz kira sözleşmelerinde ise sözleşmenin sona ereceği tarih belirlenmelidir. Bu tarihten bir ay sonra tahliye davası açılması söz konusu olmaktadır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »