09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Kiracı Tahliye Davası

Kiracı tahliye davası süreli kira sözleşmesinin sona ermesinden sonraki bir ay içerisinde ve süresiz kira sözleşmesinin bitmesinin ertesindeki ilk bir ay içerisinde açılmalıdır. Kira sözleşmesine dair tüm detaylar; Türk Borçlar Kanununun 299. maddesi ve devamında düzenlenmiştir. Kiracı tahliye davası, davanın süresi, tahliye sebepleri gibi konularda mutlaka uzman bir kira avukatı tarafından bilgi alınması gerekmektedir.

Kiracı tahliye davası; Yargıtayın ilgili kararları doğrultusunda Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açılmalıdır. Buna ek olarak, tahliye davası, kiraya veren kişi tarafından bizzat açılabilir. Ayrıca, kiraya veren kişinin mirasçıları veya intifa hakkı sahipleri tarafından da açılabilir.

Tahliye davası sürecinin İstanbul avukat danışmanlığı ile beraber yürütülmesi, mantıklı bir hareket olacaktır. Erkuş hukuk danışmanlığı tarafından profesyonel avukatlık desteği alabilirsiniz. Gayrimenkul hukuku makalemizi okuyarak konu hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kiracı Tahliye Davası Nasıl Açılır ?

Türk hukuk sisteminde kira hukuku alanında düzenlenen maddelerin birçoğunda kiracı lehine yorum yapılması esas alınmaktadır. Bir başka deyişle, Türk hukuk sistemine göre, kiracılar, kiraya veren kişilere kıyasla hukuk tarafından çok daha fazla korunmaktadır.

Güncel hukuk maddelerinde kiracılar, ciddi avantajlara sahiptir. Ayrıca, dünya üzerindeki diğer hukuk sistemlerinde de kiracılar lehine düzenlemelerin çokluğu dikkat çekmektedir. Bu sebeplerden dolayı, kiracı tahliye davası, çok daha uzun sürmektedir.

Kiracıya yalnızca sözlü bir beyanla tahliye et denilmesi bu durum için yeterli bir sebep oluşturmamaktadır. İstanbul gibi büyük bir şehirde tahliye davası sayısı günden güne artmaktadır. Bunun sebepleri arasında kiracı ve kiralayan arasındaki sözleşmenin maddelerine uyulmaması başı çekmektedir.

Kiracı Tahliye Davası Hangi Durumlarda Açılır ?

Ev sahibinin kiracıyı tahliye edebilmesi için Türk Borçlar Kanununda belirtilen bazı haklı sebeplere ihtiyacı vardır. Bu sebepler arasında,

  • Mal sahibinin taşınmaza haklı ihtiyaç duyması,
  • Taşınmazın yeniden inşa edilmesi veya tadilata sokulması,
  • Kiracı tarafından verilen bir tahliye taahhüdü,
  • Kira bedelinin kiracı tarafından ödenmemesi,
  • Kiralayanın kiracıya iki defa ihtarname göndermesi,

Kiracının aynı belde sınırları içerisinde başka bir konutunun olduğunun öğrenilmesi ve bu sebeple kiralayanın tahliye talebi istemesi bulunmaktadır. İstanbul gibi bir şehirde bu sebeplerden herhangi birisinin varlığı durumunda kira sözleşmesi olduğu halde kiracıya tahliye talebinde bulunmak mümkün hale gelir. İstanbul kiracı tahliye davası açmak için mutlaka hukuk bürosu tarafından destek alınarak uzman bir avukat ile çalışılmalıdır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »