09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Kira Sözleşmesinin Feshi

Bir taşınmazın kiralanması sürecinde hem mal sahibinin hem de kiracının hakları korunur. Kira sözleşmesinin feshi, Türk Borçlar Kanununda belirtilen maddeler doğrultusunda gerçekleşmektedir. Kira sözleşmesi, oldukça bağlayıcı bir belgedir. İçerisinde kiralama süresi başta olmak üzere taşınmazın kullanım koşulları, kiralama ücreti ve depozito bilgisi gibi birçok önemli detay bulunmaktadır. İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşam koşullarından dolayı bazı durumlarda kira sözleşmesinin süresinin dolmadan sonlandırılması söz konusu olmaktadır.

Türk Borçlar Kanunu doğrultusunda, kira sözleşmesinin feshi, ancak iki farklı şekilde yapılabilmektedir. Sözleşme feshi için bilinen iki alternatif; bildirim yolu ve kiraya veren kişinin dava yoluyla fesih hakkını kullanmasıdır.

Kira Sözleşmesinde Bildirim Yolu İle Feshi

Kira sözleşmesinin feshi için mümkün olan yollardan birisi, bildirim yoluyla fesihtir. Bu yöntemde, kira sözleşmesinin feshi; yalnızca kiracının, yalnızca kiraya verenin veya her ikisinin birden ortak bildirimiyle mümkün olmaktadır. Kiracının bildirim yoluyla kira sözleşmesini feshetmesi için gereken bilgiler Türk Borçlar Kanunu’nun 347. maddesinde bulunmaktadır.

Kiracının bildirim yoluyla fesih hakkını kullanabilmesi için bu işlemi sözleşmenin sonlanmasına en az 15 gün kala ve yazılı olarak yapması gerekmektedir. Kiraya veren kişinin bildirim yoluyla fesih hakkını kullanabilmesi için 10 yıllık uzama süresinin sona ermesi kuralının gerçekleşmesi gerekmektedir.

Süresi belirsiz olan kontratlarda ise düzenleme Türk Borçlar Kanunu’nun 347. maddesinin ikinci fıkrasında yer almaktadır. Buna göre, mülk sahibi 10 yıllık süreye bağlıdır. Kiracı ise istediği bir zamanda bildirim yoluyla kira sözleşmesinin feshi işlemlerini gerçekleştirebilir. Erkuş hukuk danışmanlığı gerekli tüm çalışmaları adınıza düzenleyerek süreci en iyi şekilde yönetmektedir.

Kira Sözleşmesinde Taşınmazın Mahkeme Süreci

İstanbul başta olmak üzere birçok büyük şehirde kiraya veren kişiler, birçok farklı sebeple kira sözleşmelerini feshetmek isterler. Kira veren kişiye ait sebepler, özel gereksinimler, konutun yeniden inşa sürecine girecek olması sonucunda tahliye davaları ortaya çıkabilir.

Kiracının sözleşme bittiği halde konutu boşaltmaması durumunda kiraya veren taşınmaz sahibi tahliye davası açma hakkına sahiptir. Kiracının, kira sözleşmesinde yer alan bedeli ödememesi başka bir sebeptir. İstanbul kira sözleşmesinin feshi davalarında işinin ehli bir avukatla çalışmak önemli bir gereksinimdir. Hukuk bürosu arayışlarınızda profesyonel kadromuz ile hizmet verilmektedir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »