09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Kartal İşçi Avukatı

kartal işçi avukatı

Kartal işçi avukatı iş hukuku çalışma hayatının çok büyük kısmını kapsamakta olup iş hukuku ile çalışma ilişkilerinin kapsamı düzenlenmektedir. 4857 sayılı İş Kanununda işçi; bir iş sözleşmesine dayanarak ücret karşılığında çalışan gerçek kişi olarak tanımlanmaktadır. İşveren ise işçiyi bir işin yapılması konusunda ücret karşılığında çalıştıran kimse olarak tanımlanmaktadır.

İşçi avukatı sıfatı iş hukuku alanında çalışmakta olan avukatlar için kullanılmaktadır. İş mahkemesi nezdinde görülmekte olan davalarda iş hukuku avukatı çalışır. Bu kapsamda iş hukuku avukatının çalıştığı davalar genelde şunlardır; İşçilik alacağı davaları, iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan davalar, hizmet tespiti davası, işe iade davası, yaşlılık aylığı hak kazanmaya ilişkin davalar, ölüm aylığına ilişkin davalardır. İş hukukuna dayanan davalara ilişkin daha fazla bilgi almak için işçinin yasal hakları adlı ve işçi hakları adlı yazılarımızı okuyabilirsiniz.

İş Hukukundan Kaynaklı Alacaklar Nelerdir

Kartal işçi avukatı, iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra duruma göre işçilerin işverenden isteyebilecekleri bir takım hak ve alacakları doğabilmektedir. Bu hak ve alacaklara işçilik alacağı denir.  İşçilik alacakları çeşitlilik göstermektedir. İşçilik alacakları genel olarak şunlardır;

maaş alacağı, kıdem tazminatı alacağı, ihbar tazminatı alacağı, ikramiye alacağı, prim alacağı, yemek-yol parası, fazla mesai ücreti, eğitim yardımı, çocuk parası, asgari geçim indirimi, , hafta tatili ücreti, bayram ve genel tatil ücreti, yıllık ücretli izin alacağı, ilave tediye alacağı, kötü niyet tazminatı ayrımcılık tazminatı, sendikal tazminat, haksız fesih tazminatı, ölüm tazminatı, bakiye süre ücret alacağı,  cezai şart alacağı, manevi tazminat, toplu iş sözleşmesi kaynaklı alacaklar, gece vardiyası zammı, transfer ücreti alacağı, iş arama izni ücreti, işe iade sonrası boşta geçen süre ücreti, işe almama tazminatıdır.

İşçinin işten ayrılmasının akabinde somut olayın durumuna göre iş mahkemesi avukatı tarafından işçinin hangi alacaklarının olduğunun tespit ettirilmesi olası hak kayıplarının önüne geçilmesi için önem arz eder. Kartal işçi avukatı, bu sebeple iş hukuku alanında açılacak davalarda hak kaybı yaşanmaması adına bir iş davası avukatı ile çalışılmasında fayda olacaktır.

Ayrıca işçi alacakları için dava yoluna gidecek çalışanların dava açmadan önce arabuluculuğa başvurması gerekmektedir. Arabuluculuk sürecine dair daha fazla bilgi edinmek için arabuluculuk (iş hukuku) adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

kartal işçi avukatı

Kıdem Tazminatı Alacağı Nasıl Kazanılır

Kıdem tazminatı, en az bir yıl çalışmış olan ve İş Kanunu’nda öngörülen hallerden biri ile iş sözleşmesi sona eren işçiye veya işçinin ölümü halinde mirasçılarına bu tazminat ödenmektedir. Kıdem tazminatı miktarı, işçinin çalışma süresi ve ücretine göre belirlenmektedir. Kıdem tazminatı alınacak veya alınamayacak hallere örnek vermek gerekirse; İşten çıkış nedeni; işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri, istifa olan işçiler kıdem tazminatı alamamaktadır. Ancak işten çıkış nedeni; işverenin haklı sebep olmaksızın işçiyi işten çıkarması, işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı, muvazzaf askerlik hizmeti, bağlı olunan sandık veya kurumdan yaşlılık emeklilik veya malullük aylığı ya da toptan ödeme almak amacıyla yapılan fesihlerde, kadın işçinin evlenmesi, yaş dışında sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi isteğiyle ile işten ayrılma hali, işçinin ölümü olanlar kıdem tazminatı alabilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplaması yapılırken işçinin çalıştığı yıl sayısı aldığı maaşın brütüyle çarpılmaktadır. Neticede; kıdem tazminatı, işçinin elde ettiği ücret üzerinden değil, sigorta primi gibi kesintiler yapılmaksızın belirlenen brüt ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

kartal işçi avukatı

İş Kazası Sebebiyle İşçinin Tazminat Hakkı

İşveren tarafından, işçinin geçirdiği iş kazası, kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Sosyal Güvenlik Kurumuna ise kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirmesi gerekmektedir. İşverenin kontrolü dışındaki meydana gelen iş kazalarının bildirimi ise kazanın öğrenilmesinden itibaren 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine bildirilmesi gerekmektedir.

İş kazası neticesinde işçi veya yakınları maddi ve manevi zarara uğramaktadır. İşçinin, iş kazası sonucunda uğradığı zararları işveren ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır. İş kazası neticesinde işverene karşı açılacak olan maddî tazminat davalarında Türk Borçlar Kanunu kapsamındaki genel sorumluluk hükümleri esas alınmaktadır. Kartal işçi avukatı, işbu hükümlere göre kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, verdiği zararı gidermekle yükümlüdür. İşverence giderilmesi gereken bedensel zararlar; tedavi giderleri, kazanç kayıpları, çalışma gücünün azalmasından veya yitirilmesinden doğan kayıplar, ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar maddi tazminat talebinin konusunu oluşturur. Yaşanılan bu kayıpların, zararların giderilmesinde hak kaybı yaşamamak için bir işçi avukatı ile çalışılmasında fayda vardır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »