09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Kartal Ceza Avukatı & Ceza Avukatları & Erkuş Hukuk İstanbul

kartal ceza avukatı

Ağırlıklı olarak ceza hukuku alanında davalara bakmakta olan avukatlara Kartal ceza avukatı veya Kartal ağır ceza avukatı denir. Ceza avukatları ceza davalarında savunmayı temsil eder. Ceza yargılamalarında ceza avukatları müşteki vekilliği veya sanık müdafiliği yaparlar. Ceza avukatlarının yargılamada başlıca görevleri şunlardır;

 • Davaya konu olay hakkında sanık veya müşteki ile görüşme yapma,
 • Ceza dosyasının incelenmesi,
 • Ceza dosyası kapsamında sanığa veya müştekiye hukuki bilgilerin verilmesi,
 • Sanık veya müştekinin ifadelerinin hazırlanması,
 • Karakol ve savcılık ifadelerine katılma,
 • Ceza dosyasının mahkeme ve savcılık aşamasının takibi,
 • Delillerin sunulması için gerekli hazırlık ve başvuruların yapılması,
 • Sulh ceza mahkemesinde sanığın temsili ve savunması,
 • Tutuklama ve adli kontrol kararlarına karşı itiraz dilekçesi verilmesi,
 • Savcılık mütalaasına karşı beyan ve itirazların sunulması,
 • Sanığın mahkemede savunmasının yapılması,
 • Ceza dosyasının istinaf ve temyiz aşamalarının takibi,
 • Cezaevi ziyareti yapılması vs. işlerdir.

Kartal ceza avukatı tarafından yukarıda bahsi geçen iş ve işlemlerin titizlik ve özenle yürütülmesi gerekir, nitekim en ufak bir detayın bile atlanması telafisi mümkün olmayan zararların doğmasına sebep olabilecektir.

Ceza Avukatları Hangi Davalar Bakar?

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlarda suç olarak tanımlanan eylemleri gerçekleştiren kişiler (fail) hakkında ceza soruşturması ve yargılaması yapılır. Kartal ceza avukatı, ceza avukatı aşağıda belirteceğimiz mahkemelerde görev almakta ve ceza yargılaması bu mahkemeler tarafından yapılmaktadır.

 • Fikri sinai haklar ceza mahkemesi
 • Asliye ceza mahkemesi,
 • Ağır ceza mahkemesi,
 • Sulh ceza mahkemesi,
 • Çocuk mahkemesi,
 • Çocuk ağır ceza mahkemesi nezdinde ceza yargılaması yapılmaktadır.

Kartal ceza avukatı ve ağır ceza avukatı tarafından genel ve ağırlıklı olarak davalarda karşılaşılan suçlar şunlardır;

kartal ceza avukatı

Ceza Yargılaması Sonunda Verilebilecek Kararlar

Ceza yargılamasında Kartal ceza avukatı asıl görevi müvekkillerinin hak ve menfaatlerini ön planda tutarak en iyi şekilde savunulmalarını sağlamaktır. Ceza yargılaması sonunda sanık hakkında verilebilecek hükümler nelerdir? Yargılama sonunda mahkeme beraat kararı, mahkumiyet kararı, davanın düşmesi kararı, ceza verilmesine yer olmadığı kararı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı (HAGB) verebilir.

 • Beraat Kararı: Mahkemece yapılan yargılamanın sonunda sanığın suç işlemediği ortaya çıkarsa sanık hakkında beraat kararı verilir. Bu karar sanığın suçtan aklandığını ifade eder.
 • Mahkumiyet kararı: Mahkemece yapılan yargılamanın sonunda sanığın suçu işlediği sabit olursa sanık hakkında mahkumiyet kararı verilir. Sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı hapis cezası ve adli para cezasını ifade eder.
 • Güvenlik tedbirleri: Mahkemece yapılan yargılamanın sonunda sanığın suç işlediğine kanaat getirilirse sanık hakkında güvenlik tedbirlerine hükmolunabilir. Türk Ceza Kanunun 53 ile 60. maddeleri arasında güvenlik tedbirleri düzenlenmiş olup, güvenlik tedbirleri şunlardır; sınır dışı edilme, failin belirli hakları kullanmaktan mahrum edilmesi, akıl hastasına ve çocuklara yönelik güvenlik tedbirleri, kazanç-eşya müsaderesi, suçta tekerrür ve tüzel kişiler hakkında uygulanan güvenlik tedbirleridir.
 • HAGB kararı: Mahkemece yapılan yargılamanın sonunda fail hakkında ceza verilmesine rağmen şartlar oluşmuşsa mahkeme fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verebilir. HAGB kararı verilmesi halinde denetim süresinde ceza sanık hakkında uygulanmaz. Sanık denetim süresi içinde başkaca bir kasıtlı suç işlemez ve denetim yükümlülüklerine uyarsa denetim süresi sonunda hiç ceza almamış gibi işlem görür.
 • Ceza verilmesine yer olmadığı kararı: Davaya konu olay suç teşkil etmesine rağmen mahkeme belirli şartlar somut olayda mevcutsa fail hakkında ceza vermeyebilmektedir. Bu duruma ceza verilmesine yer olmadığı kararı denir. Ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilebilmesi için kanunda belirtilen cezasızlık nedenlerinin somut olayda mevcut olması veya failin kusurunun olmaması ve kanuni diğer şartların oluşmuş olması gerekmektedir.

Kartal ceza avukatı, ceza yargılamaları bünyesinde çok fazla hukuki ve teknik detay barındırdığından  bu davalarda bir ceza avukatı ile çalışılması olası hak kayıplarının önlenmesi açısından önemlidir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »