09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Kartal Boşanma Avukatı

Kartal Boşanma Avukatı

kartal boşanma avukatı boşanma avukatının başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarıdır. Boşanmaya ilişkin düzenleme Türk Medeni Kanunu’nun ikinci bölümünde yani aile hukuku başlığı altında düzenlenmiştir. Aile hukukunun birinci kısmında evlilik hukuku düzenlenerek evlenme, boşanma, evliliğin genel hükümleri, eşler arasındaki mal rejimleri olarak dört bölümden oluşmuştur. Kartal boşanma avukatı, boşanma davası kapsamında tarafların boşanması, boşanma sonrası ortaya çıkan hukuki sonuçlar alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Boşanma sürecinde ve boşanma sonrası süreçte uygulamada en çok karşılaşılan sorunlar; yoksulluk nafakası, tedbir nafakası, iştirak nafakası tahsili ve müşterek çocukların anne/babası ile kişisel ilişki sağlanması yönündedir. Boşanmanın ardınan boşanmanın eşler için hukuki sonuçları, boşanmanın mal veya parayla ilgili sonuçları, boşanmanın müşterek çocuklarla ilgili sonuçları mevcuttur. Kartal boşanma avukatı tarafların boşanma davası sürecinde çalışmakla birlikte boşanmadan sonraki hakların yerine getirilmesi alanında da çalışmalarına devam etmektedir. Bu çalışmaların başında boşanma davalarında mal paylaşımı gelmektedir. Mal paylaşımı boşanma kararı kesinleştikten sonra dava yoluyla gündeme gelir.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma sebepleri Türk Medeni Kanununda açıkça düzenlenmiştir. Boşanma sebepleri; zina nedeniyle boşanma davası, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin sarsılmasıdır. Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilmektedir. Önemli olan husus hak düşürücü süredir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşeceği kanunda açıkça düzenlenmiştir. Affeden tarafın dava hakkı bulunmamaktadır. Eşlerden biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta maruz bırakılması sebebiyle de boşanma davası açabilmektedir. Yine altı ay ve beş yıllık hak düşürücü süre burada da dikkate alınmalıdır.

Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilmektedir. Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilmektedir. Burada önemle belirtmek gereken diğer durum; eşini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen taraf da terk etmiş sayılmaktadır. Kartal boşanma avukatı, Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilirse bu eş boşanma davası açabilmektedir. Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilmektedir. Boşanma sebebi ispatlanırsa, hâkim boşanmaya veya ayrılığa karar vermektedir.

Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re'sen almaktadır. Görüldüğü üzere boşanma sebepleri kapsamında dahi bir hayli koşula uyulması kanunda aranmaktadır. Bu nedenle, boşanma avukatı ile çalışarak boşanma davasının yürütülmesi hak kaybı yaşanmaması açısından önemlidir.

Kartal Boşanma Avukatı

Boşanma Süreci Nasıl Olur?

Kartal boşanma avukatı adliyelerde çalışmakla birlikte Türkiye sınırlarında bulunan diğer adliyelerde de boşanma davalarını yürütebilmektedir. Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Eşlerden birinin yerleşim yerine bağlı olan adliyede veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yere bağlı olan adliyede boşanma davası açılmalı, yürütülmelidir.

İstanbul Anadolu yakasında oturan birinin İstanbul Anadolu Adliyesinde dava açması için Ataşehir, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ilçelerinden birinde oturması gerekmektedir. Eğer eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer İstanbul- Adalar ise Adalar Adliyesi boşanma davasının yürütülmesinde yetkilidir. Eğer eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer Beykoz ise Beykoz Adliyesi boşanma davasının yürütülmesinde yetkilidir. Yine aynı şekilde eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer Şile ise Şile Adliyesi boşanma davasının yürütülmesinde yetkilidir. Velev ki bu bahsi geçen yetki kuralına uymadan yetkisiz bir yerde boşanma davası açtınız. Bu durumda karşı taraf eğer süresi içerisinde usulüne uygun şekilde yetki itirazında bulunmazsa mahkeme kendiliğinden yetkisizlik kararı vermemektedir. Yani boşanma davasında kesin yetki kuralı bulunmamaktadır.

Boşanma davaları bünyesinde çok fazla hukuki ve teknik detay barındırdığından bu davalarda bir boşanma avukatı ile çalışılması önem arz etmektedir. Boşanma süreci ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için boşanma süreci nasıl ilerlemektedir adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »