09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Kağıthane İcra Avukatı & İcra Takibi Ücretleri

Kağıthane İcra Avukatı

İcra ve iflas hukuku alanında çalışan avukatlara Kağıthane icra avukatı denilmektedir. İcra avukatının genel tanımını yaptıktan sonra insanların aklına icra avukatı ne iş yapar sorusu gelmektedir. İcra avukatı İstanbul icra dairelerinde yapılan iş ve işlemler ile icra mahkemesi nezdinde görülen davalarda görev alır. İcra avukatının baktığı davalar genel olarak;

İcra avukatlarının icra dairelerinde yaptığı iş ve işlemler ise genel olarak şunlardır;

  • alacaklının borcunu elde etmesini sağlamaya yönelik iş ve işlemler;
  • icra takibi başlatılması,
  • haciz ihbarnamesi gönderilmesi,
  • borçluya ödeme emrinin tebliğe çıkartılması,
  • borçlunun mallarına ve alacaklarına haciz konulması,
  • haciz konulan malların satışının yapılması vs işlemlerdir.
  • borçlunun borçlu olmadığını tespitine yönelik iş ve işlemlerdir;
  • icra takibine itiraz edilmesi

Kağıthane icra avukatı icra avukatları ayrıca gerektiğinde borçlunun borçlu olmadığı için menfi tespit davası veya haksız yere ödenmiş paranın iadesi için istirdat davası açmaktadır. İcra takipleri, çeşitlilik göstermektedir. İlamlı, ilamsız icra, kambiyo takibi, haciz-tahliye bir kısım takip türlerinden olup İstanbul Anadolu Yakası icra avukatı tüm takiplere haizdir.

İcra Avukatı Ücreti Ne Kadardır & İcra Takibi Masrafları ve Harçları Nelerdir?

Başlatılacak olan icra takibinin türüne, icra takibine dayalı açılacak dava ve icra dosyasında yapılacak işlemlere göre icra avukatı ücreti değişiklik göstermektedir. Bu sebeple somut olayın özelliklerine göre bir icra avukatına danışılarak fiyat alınması ücretin belirlenmesi açısından gereklidir.

Kağıthane icra avukatı alacaklı tarafından icra takibi yapılması için bir takım harç ve masrafların devlete ödenmesi gerekir. Ödenecek icra harçları; peşin harç, başvurma harcı ve vekalet harcıdır. İcra takibinin başlatılabilmesi için bu harçların ödenmesi zorunludur.

Ayrıca icra takibinin sonuçlanması ile tahsil harcı ve cezaevi harcı ödenmektedir. Tahsil harcı, takip miktarı üzerinden nispi olarak belirlenmekte ve tahsilin hangi icra aşamasında yapıldığına göre alınan harcın oranı değişmektedir. Cezaevi harcı ise her yıl devlet tarafından belirlenmektedir. Ayrıca alacaklı icra takibinden feragat ederse alacaklının devlete feragat harcı ödemesi gerekmektedir.

Kağıthane icra avukatı takip masrafları ise icra takibinin başından sonuna kadar yapılan masrafları ifade eder. Bu masraflar genel olarak tebligat ücretleri, pul masrafları, bilirkişi ücretleri, satış avansı ve benzeri masraflardır. Alacaklı icra işlemlerini yaptırmak için bu masrafları ödemek zorunludur. Alacaklının yaptığı bu masraflar ileride borçlu tarafından ödenmek üzere dosyaya masraf olarak kaydedilir. Borçlu borcu ödeyeceği esnada alacaklının yatırdığı bu masrafları da alacaklıya ödemektedir.

Kağıthane İcra Avukatı

İcra Takip Türleri Nelerdir?

Kağıthane icra avukatı her bir alacağın dayanağına göre farklı türde icra takibi yapılması gerekir. İcra takip türleri rehin takibi, kambiyo takibi, ilamlı icra takibi, ilamsız icra takibi, ipotek takibi, kira alacaklarına ilişkin icra takibi, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleridir.

İcra takibi, seçilecek takip türüne göre takip numarası alır. Takip türünün belirlenmesi için alacağın dayanağını oluşturan hukuki belgenin hukuki olarak türünün tespiti gerekmekte ve takip türü buna göre belirlenmektedir. Eğer ki icra takibi yanlış takip türü seçilerek başlatılırsa icra takibinin iptaline sebep olabilir. Bu sebeple hak kaybı yaşanmaması adına takip türünün doğru belirlenmesi önemlidir.

Takip türünün tespitine örnek vermek gerekirse; alacak çek veya senede dayanıyorsa takip türü kambiyo takibi olur. Kambiyo takibi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için çek nasıl tahsil edilir adlı yazımızı okuyabilirsiniz. Kağıthane icra avukatı takip türü seçimine  başka bir örnek daha vermek gerekirse; alacak mahkeme kararına dayanıyorsa takip türü olarak ilamlı icra takibi  seçilecektir.

İcra yoluyla alacakların tahsili hukuken bünyesinde çok fazla hukuki ve teknik detay barındırdığından bu işlemlerde bir icra avukatı ile çalışılması olası hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından faydalıdır.

Ayrıca Kağıthane ilçesinde boşanma süreçleri hakkında Kağıthane boşanma avukatı adlı makalemize göz atabilirsiniz.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »