09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Kağıthane Boşanma Avukatı

Kağıthane Boşanma Avukatı

Kağıthane boşanma avukatı çalışma alanları, başlıca aile mahkemesi nezdinde görülen boşanma davaları ve bu davalar ile bağlantılı mal paylaşım, velayet davası, babalık davası ve nafaka davaları gibi davalardır. Kimi zaman davanın esası konusunda kanunen tamamen haklı olunsa dahi usul kurallarına uyulmamış olması sebebiyle dava kaybedilebilmektedir. Bu hal için genellikle davanın usulden kaybedildiği söylenmektedir.    Davanızda hak düşürücü süre söz konusu olabilir ve bu süreye uymamış olabilirsiniz. Bu nedenle dava açmadan önce uzman biri ile görüşmekte fayda vardır. Boşanma davalarının nasıl açılacağı ve yargılama usulünün ne olduğu ise Türk Medeni Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile düzenlenmiştir. Davanın esasına ilişkin şartlar TMK M. 161 ve devamı maddelerinde düzenlenirken, yargılama usulüne ilişkin usul kuralları Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenmiştir. Kağıthane boşanma avukatı bahsedilen kanun maddeleri ana mevzuat hükümleri olup her bir dava konusuna özel olarak ilgili kanunların yönetmelikleri ve diğer kanunların da incelenmesi gerekebilir.

Boşanma Nedenleri Nelerdir

  1. Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Sebebiyle Boşanma:  Evlilik birliğinin temelden sarsılması eşler arasında ki anlaşamama durumunu yani şiddetli geçimsizliği ifade eder. Bu sebebin varlığı halinde eşlerden biri boşanma davası açabilir.
  2. Zina Sebebiyle Boşanma: Eşlerden biri diğer eşi aldatırsa, diğer eş zinaya dayalı boşanma davası açabilir. Bu sebebe dayalı açılacak davalarda davanın açılma süresi önemlidir. Zira zinaya dayalı boşanma davası açmak için kanun koyucu hak düşürücü süre öngörmüştür. Hak düşürücü süre eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.
  3. Hayata Kast - Pek Kötü Muamele – Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma:
  4. Kağıthane boşanma avukatı eşlerden biri diğerine kötü davranırsa ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunursa ya da hayatına kastederse bu davranışlara maruz kalan eş boşanma davası açabilir. Dava açma süresi öğrenmeden itibaren altı ay ve her halde beş yıldır. Bu süre hak düşürücü süre olup, bu süre geçtikten sonra açılacak boşanma davası süre yönüyle reddedilecektir.
  5. Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası: Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü diğer eşin onunla birlikte yaşaması beklenemeyecek hal alırsa, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.
  6. Terk Sebebiyle Boşanma Davası: Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğer eşi terk eder ve haklı bir sebep olmadan ortak konuta 6 ay dönmezse ve istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar terk eden eş açısından sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Kağıthane boşanma avukatı burada önemle belirtmek gereken diğer durum; eşini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen taraf da terk etmiş sayılmaktadır.
  7. Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası:

Kağıthane boşanma avukatı eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilirse bu eş boşanma davası açabilmektedir.

Kağıthane Boşanma Avukatı

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Kağıthane boşanma avukatı adlı yazımız boşanmada usuli kurallara süre yönüyle genel olarak değinmektedir. Zira usul kurallarına özellikle süre yönüyle uyulmaması halinde davanın kaybedilmesi durumu ile karşılaşılabilmektedir. Böyle bir olasılığı bertaraf etmek adına, dava açılmadan önce boşanma avukatı danışmanlığından faydalanmak hem vakit hem de masraflar anlamında müvekkile büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Bu kapsamda örneğin davanın esas sebebi eşin aldatması ise açılacak boşanma dava dilekçesine aldatma sebebi ile boşanmak istiyorum yazılması yetmez. Özel boşanma sebebi zina adlı makalemizde daha detaylı incelendiği üzere, zina sebebine dayalı boşanma davası açmak için süre sınırı vardır. Burada bahsedilen süre sınırı usuli bir kuraldır. Bunu bilmeyen bir vatandaşın aldatma sebebiyle açacağı boşanma davası, henüz işin içeriği incelenemeden dava açma süresinin kaçırılmış olması sebebiyle kaybedilecektir.

Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme

Süreler dışında bir diğer önemli usul kuralı ise yetkidir. Kağıthane boşanma avukatı adlı yazımız yetki yönüyle hak kaybına uğranmasını önlemek adına genel yetki kurallarına değinmekte fayda vardır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu 114. Maddesinde dava şartlarını sayarken mahkemenin görevli ve yetkili olması gerektiğini söylemektedir. Türk Medeni Kanununu Madde 168 boşanma davalarına özel olarak yetki kuralını düzenlemektedir. Bu madde uyarınca boşanma davaları ancak eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde açılabilir.

Yetkili mahkemeyi bu çerçevede belirler ve davayı yetkili mahkemede ikame edilir. Ancak bu alana yeteri kadar dikkat edilmemesi sebebiyle yanlış yerde açılacak davalarda yine yetkisizlik nedeniyle davanın esasına geçilmeden o davada mahkemece yetkisizlik kararı verilecektir. Tüm detaylar için kalifiyeli bir avukat desteği alabilir ve sürecin profesyonelce yönetilmesini sağlayabilirsiniz.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »