09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Kadıköy İşçi Avukatı & Avukat Ücreti | İstanbul Erkuş Hukuk

kadıköy işçi avukatı

Kadıköy işçi avukatı iş hukuku alanında çalışmaktadır. İş mahkemesi nezdinde görülmekte olan davalarda iş hukuku avukatı çalışır.  Bu kapsamda iş hukuku avukatının çalıştığı davalar genelde şunlardır; İşçilik alacağı davaları, iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan davalar, hizmet tespiti davası, işe iade davası, yaşlılık aylığı hak kazanmaya ilişkin davalar, ölüm aylığına ilişkin davalardır. İş hukukuna dayanan davalara ilişkin daha fazla bilgi almak için işçinin yasal hakları adlı ve işçi hakları adlı yazılarımızı okuyabilirsiniz. Kadıköy işçi avukatı iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra duruma göre işçilerin işverenden isteyebilecekleri bir takım hak ve alacakları doğabilmektedir. Bu hak ve alacaklara işçilik alacağı denir.

İşçilik alacakları çeşitlilik göstermektedir. İşçilik alacakları genel olarak şunlardır; maaş alacağı, kıdem tazminatı alacağı, ihbar tazminatı alacağı, ikramiye alacağı, prim alacağı, yemek-yol parası, fazla mesai ücreti, eğitim yardımı, çocuk parası, asgari geçim indirimi, hafta tatili ücreti, bayram ve genel tatil ücreti, yıllık ücretli izin alacağı, ilave tediye alacağı, kötü niyet tazminatı ayrımcılık tazminatı, sendikal tazminat, haksız fesih tazminatı, ölüm tazminatı, bakiye süre ücret alacağı,  cezai şart alacağı, manevi tazminat, toplu iş sözleşmesi kaynaklı alacaklar, gece vardiyası zammı, transfer ücreti alacağı, iş arama izni ücreti, işe iade sonrası boşta geçen süre ücreti, işe almama tazminatıdır. İşçi alacakları için dava yoluna gidecek çalışanların dava açmadan önce arabuluculuğa başvurması gerekmektedir.

Avukat Ücreti Ne Kadar

Kadıköy  işçi avukatı İş kanununa göre; genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak adlandırılmaktadır. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenmektedir. Ücret en geç ayda bir ödenmektedir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilmektedir.

İş sözleşmelerinin sona ermesiyle, işçinin ücreti ile sözleşme ve kanundan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur. Kadıköy işçi avukatı ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır. Ücret alacağınızın beş yıl içerisinde talep edilmesi gerekmektedir. Velev ki ücretiniz ödenmedi. Bu durumda ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilmektedir. Bu durumdan dolayı iş akitleri çalışmadıkları için işçilerin feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz. İş Kanununda bu hususlar açıkça düzenlenmiştir. Ücret/maaş alacağınıza ilişkin uyuşmazlıklarda hukuki yardım almakta fayda vardır.

kadıköy işçi avukatı

Kadıköy Arabuluculuk

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu nda dava şartı arabuluculuk müessesi düzenlenmiştir. Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline getirilmiştir. Arabulucuya başvurulmadan dava açılırsa herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilmektedir. Bu durumda davanızı açabilmek için arabuluculuğa başvuru yapmanız ve süreci sonuçlandırmanız gerekmektedir.

Arabuluculuk başvurusu nereye yapılır? Başvuru karşı tarafın, karşı taraf birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılmaktadır. Arabuluculuk sürecine dair daha fazla bilgi edinmek için arabuluculuk (iş hukuku) adlı yazımızı okuyabilirsiniz. İş hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda hak kaybı yaşamamak için bir işçi avukatı ile çalışılmasında fayda vardır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »