09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Kadıköy Hukuk Bürosu

Kadıköy hukuk bürosu sayesinde insanlara kamusal hizmetler ulaştırılmaktadır. Türkiye’de toplumsal yaşamın düzenlenmesi ve işleyişi; hukuk kuralları çerçevesinde gerçekleşmektedir. İnsanlar, hem anayasal düzende hem de sosyal yaşamda hukuk kurallarına göre hayatlarını idame ettirmek zorunda olmaktadırlar.

Sistemin ve hayatın normal akışı içerisinde ilerlemesi adına hukuk kuralları büyük ehemmiyet taşımaktadır. Hukuka aykırı durumlarda dava süreci söz konusu olmaktadır.

Tam bu noktada, hukuk bürosu ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Kadıköy hukuk bürosu; insanlara danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Hukuk bürolarının sunduğu hizmetler sayesinde dava takipleri yapılabilmektedir. Sorunlar, en hızlı şekilde çözümlenmektedir. Bunun dışında, kanuna aykırı bir durumla karşı karşıya gelen bireyler, hukuk bürolarından yardım almaktadırlar.

Kadıköy Hukuk Bürosu Hangi Alanda Faaliyet Göstermektedir?

Kadıköy hukuk büroları sayesinde insanlara öncülük hizmeti verilmektedir. Buna ek olarak, dava takip hizmeti sunulmaktadır. Hukuk bürosu içerisinde yer alan avukatların kamusal hizmet sürecinde etkin bir rolü bulunmaktadır. Kadıköy hukuk bürosu içerisinde faaliyet gösteren avukatların her şeyden önce şeffaflık ve bağımsızlık ilkesine bağlı olması gerekmektedir.

Avukatlar, bu ilkeleri temel alarak müvekkillerinin davalarını koruma altına alırlar. Tüm bunlara ek olarak, avukatlar, zıt menfaatleri savunma yasağına uymak zorundadırlar. Hukuk bürosu aktif olarak görev yapan avukatların dava sürecine olumlu etkide bulunabilmek adına hukuki ve yasal sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir.

Ancak, bu şekilde müvekkil ve danışmanlarına güvenilir ve kaliteli bir hizmet sunabilirler.

Kadıköy Hukuk Bürosu Avukatlarının Görevleri

Kadıköy hukuk bürosu avukatları; avukatlık meslek etik ilkelerini gözetmek mecburiyetindedirler. Sır saklama sorumluluğuna sahiptirler. Sır saklama sorumluluğu doğrultusunda avukatların müvekkillerine ait tüm kimlik bilgilerini ve dava bilgilerini ilgisi olmayan kişi veya kurumlarla paylaşmaması gerekmektedir.

Avukatlar, ellerinde yer alan evrak ve belgelerin korunmasından sorumludurlar. Avukatların bir diğer görevi ise şeffaf olmaktır. Bir başka deyişle, avukatlar, müvekkillerinin içerisinde bulunduğu duruma tarafsız yaklaşmak zorundadırlar.

Avukatlar ile müvekkiller arasında iş ilişkisinde gereken mesafe korunmalıdır. Bunun dışında, avukatların müvekkillerine dava hakkında soru sormaktan çekinmemesi şarttır. Çünkü, dava hakkındaki küçük veya büyük her türlü bilgiye avukatların ihtiyacı bulunmaktadır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »