09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

İstanbul Hukuk Büroları

İstanbul hukuk büroları; ana faaliyet alanı olarak davaları takip etmekle yükümlüdür. Buna ek olarak, danışmanlık hizmeti verirler. Hukuk dallarının hepsi birbirinden farklı niteliklere sahiptir. Tüm hukuk dallarının temelini, yasa koyucular ve yasa uygulayıcılar oluşturmaktadır. Hukuk kuralları sayesinde toplumsal yaşamın düzenli bir şekilde ilerlemesi sağlanır.

Bu sistemin içerisinde aktif rol alan İstanbul hukuk büroları; avukatlar ve birtakım yardımcı çalışanlardan oluşmaktadır. Bir hukuk bürosu olarak faaliyet gösteren avukatların işinin ehli olması son derece elzemdir. Hukuk bürolarında yapılan iş, nerede olduklarından bağımsız olarak hep aynıdır.

Hukuk eğitimi almamış kimseler için yasalar, içinden çıkılamayacak niteliklere sahiptir. Bu noktada, İstanbul hukuk bürolarına duyulan ihtiyaç ortaya çıkmaktadır.

İstanbul Hukuk Büroları Neden Tercih Edilmelidir?

Davalarda yapılacak hatalar, davaların seyrini değiştirebilir. Avukatlar, davaların sürece uygun olarak yönetilmesi konusunda eğitim almış kimselerdir. Bu yüzden, avukatlar, davalara bu işin eğitimini almamış kimselere kıyasla çok daha tarafsız ve kaliteli bir bakış açısı getirebilirler.

Bu bağlamda, hukuk büroları ihtiyacı ortaya çıkar. İstanbul hukuk büroları, birçok noktada avukatların özel alanı olarak düşünülebilir. Ancak, hukuk bürolarının içerisinde müvekkillere kamu hizmeti verildiği düşünüldüğünde İstanbul hukuk bürolarının kamusal alan niteliğine sahip olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Hukuksal konularda sıkıntıları olan insanların, problemlerini daha hızlı ve olumlu çözebilmek adına mutlaka İstanbul hukuk bürolarından yardım alması gerekmektedir.

İstanbul Hukuk Bürolarının Özellikleri

Avukatların mesleklerini yapabilmeleri için mutlaka baro kayıtlarının olması gerekmektedir. Türkiye sınırları içerisindeki her ilde baro bulunmaktadır. Barolar sayesinde avukatların mesleklerini yapmaları kolay hale getirilir. İstanbul hukuk bürolarına dahil olmak isteyen avukatların ilk olarak baroya kayıt yaptırmaları gerekir.

Baroya kaydı olmayan bir avukatın Kadıköy hukuk bürosu açması mümkün değildir. Bir başka deyişle, yalnızca hukuk fakültesinden mezun olarak İstanbul hukuk bürolarının içerisinde yer almanın imkanı yoktur.

İstanbul hukuk büroları içerisinde yer almak ve avukatlık bürosu açmak isteyenlerin avukatlık kayıtlarını tamamlamaları, ofis tutmaları, maliye kaydı yaptırmaları, vergi levhası almaları, meslek odasına kayıt yaptırmaları gereklidir.

Tüm bu süreçte, büroya dair sicil gazetesi, imza sirküleri ve faaliyet belgesi hazırlanır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »