09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

İstanbul En İyi Boşanma Avukatı

Boşanma sürecindeki herkesin aklında İstanbul en iyi boşanma avukatı kimdir sorusu yer almaktadır.  Boşanmak isteyen herkesin boşanma sürecini atlatabilmeleri adına muhakkak bir boşanma avukatıyla çalışması gerekmektedir.

Boşanma avukatı her şeyden önce boşanma sürecini yakından takip etmesi, müvekkilinin durumu hakkında net bilgilere sahip olması, boşanmanın hukuki sonuçlarını müvekkilinin lehine çevrilebilecek nitelikte olması, çekişmeli boşanma söz konusuysa karşı tarafın imkanlarının farkında olması ve prosedürlerin hepsini en kısa zamanda çözüme kavuşturacak kadar hızlı olması gerekmektedir.

Bu bağlamda her boşanma davası; davanın kendi koşullarına göre farklı zamanlarda sonuçlanmaktadır. İstanbul en iyi boşanma avukatı; bu sürecin en kısa zamanda bitmesi adına çaba göstermelidir.

Boşanma Süreci Nasıl İşler?

Boşanma davası açmak amacıyla boşanma davası dosyasının ilgili mahkeme birimine verilmesiyle beraber boşanma süreci başlamaktadır. Davanın kabulü veya reddiyle beraber boşanma süreci sonlanmaktadır. Kadıköy boşanma avukatı süreç için öncelikle davacının dava dilekçesi, ardından ise davalının cevabı alınmaktadır.

Bir sonraki aşamada, davalının verdiği cevaba karşı, davacının cevap dilekçesi ve davalının ikinci cevap dilekçesi alınmaktadır. Bu süreçlerin tamamlanmasının ardından ise ön inceleme ve tahkikat aşamasına geçilmektedir. Bu aşamada ise tanık dinleme ve delil değerlendirme süreçleri gerçekleşmektedir.

Boşanma süreci, genel hatlarıyla bu şekilde gerçekleşmektedir. Aile hukuku kapsamında olan boşanma sürecinin nasıl işleyeceğine dair yol gösterici olması ve danışmanlık yapması amacıyla mutlaka bir uzman boşanma avukatı ile çalışılmalıdır.

Boşanma Davasını Hangi Taraf Açmalıdır?

Anlaşmalı bir boşanma davası söz konusuysa davayı hangi taraf yada İstanbul boşanma avukatı aracılığı ile açtığının hiçbir önemi yoktur. Tarafların boşanmanın sonuçlarına dair tüm şartlarda mutabık olduğu bir ortamda isteyen taraf davayı açmakta serbesttir. Çekişmeli boşanma davasında ise davayı hangi tarafın açtığı, büyük önem taşımaktadır.

Çünkü, davanın özelliği ve ortaya konacak boşanma sebebi doğrultusunda boşanma davasının inandırıcılık ve ispat bakımından önemi artacaktır. Ayrıca, ihtiyati tedbir talep edilecekse bu bağlamda da boşanma davasını ilk kimin açtığı büyük önem taşımaktadır.

Bunun dışında, boşanma davasının açılabilmesi için boşanma dilekçesinin kusursuz bir şekilde hazırlanması gereklidir. Tam bu noktada, uzman boşanma avukatı ihtiyacı önem kazanmaktadır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »