09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

İstanbul Boşanma Avukatı

Boşanma avukatı, çiftler arasındaki evlilik birliğini sona erdiren kişidir. İstanbul boşanma avukatı arama sürecini genel olarak, evliliğinin bitmesi gerektiğini düşünen kişiler yapmaktadır. Boşanma avukatı; toplumda genel huzurun sağlanmasında, bireyler arası yaşanan sorunlara çözüm bulunmasında ve evlilik kurumunun itibarının korunmasında büyük öneme sahiptir.

Günümüzde, bir evliliği devam ettirmekten ziyade sonlandırmak daha kolay gözükmektedir. Boşanma avukatı; bir evliliğin sürdürülüp sürdürülmemesi konusunda belirleyici taraf olamaz. Bu konuda, kendi değer yargılarını işin içerisine karıştıramaz. İçerisinde şiddetin olduğu, küfür ve hakaretlerin yaşandığı, sürekli tartışmaların bulunduğu bir evliliğin sonlandırılması boşanma avukatı için oldukça basit olacaktır.

Ancak, aynı kolaylık, uzun yıllar boyunca devam eden bir evliliğin sonlandırılması için geçerli değildir.

İstanbul Boşanma Avukatı Ne İş Yapar?

Türkiye dışındaki bir mahkeme tarafından verilen boşanma kararı, Türkiye’de geçerli değildir. Yabancı bir ülkede boşanan çiftler, Türkiye’de evli olarak gözükmeye devam ederler. Türkiye’de boşanmış olmak isteyenlerin Türk Mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararına sahip olması gereklidir.

Bunun dışında, yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma kararı için tanıma kararı verilmelidir. Boşanma davası, eşlerden biri tarafından diğerine açılmalıdır. Boşanma davası süreci, üç aşamaya sahiptir. Birinci aşamada, dava açılmaktadır. Karşı tarafa, dava dilekçesi ve duruşma günü gönderilmektedir.

İkinci aşamada yargılama söz konusudur. Üçüncü aşamada ise gerekçeli karar yazılır. Bu karar, mahkeme tarafından taraflara gönderilir.

İstanbul Boşanma Avukatı Neden Gereklidir?

İstanbul boşanma avukatı; aile hukuku kapsamına giren boşanma davaları konusunda kendisini geliştirmiş ve uzmanlaşmış kişidir. Boşanma davaları, hukuki temele bağlı olarak sayısız prosedüre sahiptir. Boşanma dava sürecinin etkin bir şekilde yönetilmesi şarttır.

Ancak bu şekilde, boşanma davasından hızlı ve etkili sonuç alınmış olunur. Boşanma avukatı; boşanma sürecinde müvekkilinin ihtiyacı olan hukuki desteği sağlamakla yükümlüdür. Bir boşanma davasında, dava sürecinin tamamlanmasıyla beraber elde edilebilecek hukuki kazanımlar düşünüldüğünde, dava sürecine bir boşanma avukatının dahil olması elzemdir.

Tam bu noktada ortaya çıkan İstanbul boşanma avukatı ihtiyacını karşılarken işinin ehli olan, boşanma sürecini takip edebilecek, müvekkiliyle bağ kurabilecek bir avukat tercih edilmelidir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »